trafik-kazasi-tazminati

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı hakkında her şey. Trafik kazaları ölümlerin en çok olduğu kazalardır. Trafik kazaları ölüm veya yaralanma sonuçları doğurur. Trafik kazaları davaları için düzenlenmiş hukuksal kanunlar vardır. Bu kanunlar kapsamında trafik kazaları davaları değerlendirilir. Can kaybı yaşanmış veya yaralanma olan kazalar farklı şekilde değerlendirilir.

Trafik Kazaları

Trafik kazalarını pek çoğu sürücü hatalarından veya kurallara uymamaktan kaynaklıdır. Trafik kazası geçiren kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için açılan trafik kazaları, sonucu trafik kazası tazminatı hakkı doğar.

Trafik Kazası Tazminatları
Trafik kazalarında trafik kazası tazminat davaları farklı kişilere açılabilir.

Sürücüye, Araç Sahibine Veya Kazaya Sebebiyet Veren Kişilere Açılan Davalar

Trafik kazasında trafik kazası tazminat davası hepsine birden açılabilir. Sürücü ve araç sahibi farklı ise ikisine de dava açılabilir. Kazanın olduğu yerde kazanın olmasında etken olan bir başka kişi var ise o kişiye de trafik kazası tazminatı davası açılabilir.

Trafik Sigortası Şirketine Açılan Davalar

Sigorta şirketleri kazalar sonucu belirli tazminatları karşılamak zorundadır. Bu tutarlar sigorta poliçesinde belirtilmiştir. Buradaki tutarda değişiklik olabilir. Poliçedeki miktarın üstüne çıkması durumunda kazadan sorumlu diğer kişilerden talep edilebilir. Kazaya uğrayan kişiler trafik kazası tazminat talebi için direk olarak sigorta şirketi ile iletişime geçebilirler.

Güvence Hesabına Karşı Açılan Davalar
Bu davalar, genelde kazanın sebebi olan kişinin bilinmediği veya sigortalının bulunamadığı durumlarda, çalınma durumlarında, sigorta şirketinin iflası gibi durumlar da güvence hesabından zarar miktarı talep edilebilir. Ödenmediği takdir de trafik kazası tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazasında Tazminat İçin Karşılanabilecek Giderler

Cenaze masrafları, hastane tedavi masrafları, kazada ölen kişilerin bakımından sorumlu olduğu yakınlarına ödenmesi gereken tutar, kaza sonucu yaralanan kişide oluşan bedensel engel durumunda karşılanacak giderler, manevi olarak ödenen tazminat, kaza sonucu araçta oluşan hasar masrafları ve diğer masraflar trafik kazası tazminat davaları içerisinde yer alan masraflardır.

Trafik kazaları sonucu yaralanan kişide meydana gelen kalıcı engel veya sakatlıklar da ödenecek olan trafik kazası tazminatı hesaplanırken engeli olan kişinin durumu değerlendirilir. Engeli olan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması tazminat miktarı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konudur.

sigorta-avukati

Sigorta Avukatı

Sigorta Avukatı

Sigorta sözleşmeleri arasında doğan çözümsüzlük içinde olan sözleşmelerin çözüme kavuşturulması amacı ile sigorta avukatları görev yapmaktadır. Sigorta avukatları trafik kazalarından doğan maddi kayıplar ile birlikte maddi ve manevi tazminatının uyuşmazlığı ile doğan davalara bakmaktadır. Toplumda oldukça sigorta avukatlarına görev düşmektedir. Bu yüzden sigorta avukatlarına talep de her zaman doğabilmektedir. Sigorta sözleşmelerinde ki maddelerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacı ile kişinin haklarını koruyan bir davayı üstlenen ve bu davaları da yasalarla savunan kişilere sigorta avukatı denilmektedir.

Her yıl binlerce sigorta sözleşmeleri imzalanmaktadır. Ve bundan dolayı da oldukça fazla sigorta sözleşmelerinde uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Sigorta feshi gibi davalara da yine sigorta avukatları baktığı için oldukça fazla bir talep yoğunluğu oluşabilmektedir.

Sigorta Sözleşmeleri Türleri ve Sigorta Avukatının Rolü

Tarafların birbirlerine karşı borç ve alacak durumunda yükümlü olması durumuna ve bu durumun kanunlar ile birlikte resmi evraklara dökülmesi durumu ile sigorta sözleşmeleri oluşmaktadır. Ülkemizde de pek çok sigorta sözleşmeleri vardır. Özellikle zorunlu trafik sigortası da buna bir örnektir. Ülkemizde milyonlarca araç kullanıcısı olduğundan dolayı her yıl yenilenen binlerce zorunlu trafik sigortaları yapılmaktadır. Bu sigortalar trafik kazalarında yaşanacak maddi hasarların önüne geçmek için kullanılmaktadır.

Sigorta Avukatının Görevleri Nelerdir?
Sigorta avukatının pek çok görevleri bulunmaktadır. Bu görevler kanunlar ile belirlenmiştir.

– Sigorta avukatı sigorta sözleşmelerinden doğan alacak verecek davalarına bakmaktadır.
– Şahıslar ve sigorta şirketleri arasında ki sigortadan doğan uyuşmazlıkların çözümü için görev yapmaktadırlar.
– Sigorta hukukuna göre bu hukuka ilişkin uyuşmazlıklar ile oluşan davalara da sigorta avukatları bakmaktadır.
– Trafik kazaları da oluşan maddi kayıplara ilişkin davalar da sigorta avukatları ile çözümlenmektedir.

Sigorta Avukatlarının Deneyimi

Sigorta’dan doğan oluşan uyuşmazlıklar ile açılan davalarda sigorta avukatları üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bundan dolay deneyimli bir sigorta avukatı ile bu davalara dahil olmak oldukça önemlidir. Genellikle maddi kayıplar ile açılan davalar olduğu için iyi bir sigorta avukatı ile bu davaları kazanmak muhtemeldir. Sigorta avukatı bu tür davalar için mahkemeye sunacağı en doğru ayrıntılar ile hazırlanmış bir dava dilekçesi hazırlayacaktır. Bu dava dilekçesi sigorta davalarında önem teşkil etmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

En az bir aracın katılmış olduğu ve ölüm ile sonuçlanan kazalı durumlarda açılmakta olan bir davadır. Kaza sonucunda haksız bir fiilin doğması ölümlü trafik kazası tazminatı davası açılabilmesinin asli koşullarından biridir.

Davada Zamanaşımı Süresi Nedir?

Ölümlü olarak kazanın meydana gelmesi ile ölümlü trafik kazası tazminat davasının zamanaşımı süresi başlamaktadır. Ölümlü trafik kazası tazminat davasında kazanın yaşandığı günden başlanılarak  ve iki yıl süreyle tazminat hakkı bulunmaktadır. Bu süre ölen kişinin yakınlarının kazaya sebebiyet veren failin kimliğini öğrenmesinin ardından başlamaktadır. Ceza zaman aşım süresi ise fail taksirle adam öldürme suçu ile yargılanmaktadır. Bu durumda cezai zamanaşımı süresi kazanın oluşumuna bağlı olarak mahkeme tarafından özel olarak belirlenmektedir.

Kimler Bu Davayı Açabilir?

Zarara uğrayanlar ile ölenin desteğinden yoksun kalanlar tarafından açılabilmektedir. Ölen kişi evli ise çocukları ve eşi, ölen bekar ise anne ve babasına destek verdiği hukuki olarak kabul edilmektedir. Yani bu kişiler ölenden destek aldığını ispatlamak zorunda kalmadan ölümlü trafik kazası tazminatı davası açılabilmektedir. Fakat ölenin amca, dayı, teyze gibi akrabaları veya nişanlısı, sözlüsü ölümlü trafik kazası tazminat davası açabilmesi için ölenden maddi destek aldığını ispatlamak zorundadır.

Dava Kime Karşı Açılmaktadır?

Kazada ölüme sebebiyet veren haksız fiile sebebiyet veren kişilere karşı ölümlü trafik kazası tazminat davası açılabilmektedir. Aracın sürücüsüne karşı dava açılabilmektedir. Aracın ticari olarak kullanım sağlanması halinde aracı işletene de hak talep edilebilmektedir. Bu kişinin araç üzerinden maddi fayda sağlamadığını ispatlaması üzerine ölümlü trafik kazası tazminatı davasına taraf olmaktan kurtulur. Ölüme sebep olan aracın sahibine de dava açılabilmektedir. Kazaya karışan aracın kasko ve trafik sigorta şirketi de dava taraflarından biri olabilmektedir.

Davada Yetkili Ve Görevli  Mahkeme Hangisidir?

Kazanın meydana geldiği yerin mahkemesinde tazminat davası açılabilmektedir. Ayrıca kazada zarar gören kişinin yakınlarının ikamet ettiği ilin mahkemesinde de dava açılabilmektedir. Kazanın meydana geldiği ilin mahkemeleri de yetkili olabilmekte olup ayrıca aracın sigorta şirketinin bulunduğu ilde de ölümlü trafik kazası tazminat davası açma imkanı bulunmaktadır. Ülkemizde maddi ve manevi tazminat cezalarında görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak sigorta şirketi ya da araç sahibi şirkete açılacak olan davalar ise Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülmektedir.

destekten yoksun kalma tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destektan yoksun kalma tazmınatı davası. Ölen kişinin yaşarken vermiş olduğu desteğin kişinin ölmesi ile ölüme sebebiyet veren kişiden talep edilmesi durumudur. Bu sebepten dolayı ölenin yakınlarına maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Sadece maddi anlamda dava açılmamakta olup manevi olarak destekten yoksun kalma tazminatı davası da açılabilmektedir. Örneğin bayram günlerinde ölen kişinin ailesinin bayram alışverişinin yapılması ya da belli aralıklarla ziyaret etme gibi manevi yaptırımları da bulunabilmektedir.

Dava Kimler Tarafından Açılabilir?

Dava ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ölüme sebebiyet veren kişilere karşı açılabilmektedir. Buradaki amaç ölen kişi tarafından destek alan kişinin sosyal hayatını yine aynı şekilde devam ettirebilmesini sağlamasıdır. Kişinin birinci dereceden alt ve üst soyları tarafından destekten yoksun kalma tazminatının davası açılabileceği gibi gönüllü olarak kişiden burs alan öğrenciler gibi kişiler tarafından da bu hak talep edilebilmektedir.

Davada Yetkili Olan Mahkeme

Dava için yetkili olan üç adet mahkeme yeri bulunmaktadır. Buna bağlı olarak zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi, haksız fiilin yaşandığı yer ve de zararın meydana geldiği yerde destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilmektedir.

Tazminatın Hesaplanmasında Kriterler

Kazanın yaşandığı tarih, ölen kişinin yaşı ve işi, kalan ömür süresi, çalışma süresi gibi kriterler baz alınmaktadır. Ayrıca ölen kişinin yakınının yaşı ve mesleği gibi kriterler baz alınarak bilirkişilerce hesaplanmaktadır.

Tazminat Davası Açma Süresi Ve Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilme için dava süresi 2 yıldır. Ancak davanın zamanaşımı olayın 2005 yılından önce yada sonra yaşanmasına göre değişmektedir. 2005 yılından önce kaza yaşanması durumunda ölü veya yaralı varsa 5 yıl, birden fazla yaralı ölü olması halinde ise 10 yıl zamanaşımı vardır. Kazanın 2015 sonrası yaşanması halinde ise kazada bir ya da birden fazla ölenin olması halinde 15 yıl zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Tazminat Nasıl Alınmalıdır?

Sigorta şirketinden tazminat talep edilmesi halinde şirkete yazılı olarak dilekçe ile başvuru sağlanmalıdır. Eğer sigorta şirketi talep edilen tutarı 15 gün içerisinde destekten yoksun kalma tazminatının miktarını ödemezse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru sağlanarak dava açılmalıdır. Araç değer kaybı hesaplamak için https://www.ondul.av.tr/arac-deger-kaybi-hesaplama/ sayfasındaki makaleyi inceleyebilirsiniz.