trafik-kazasi-maddi-tazminat-davasi

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik kazası maddi tazminat davası. Birden fazla motorlu araç sebebi ile oluşan yaralanma ve ölümlerde tazminat hakkı doğmaktadır. Zarara uğrayan şahısların mal varlıklarına zarar geldiği durumlarda da trafik kazası maddi tazminatı talep edilebilmektedir. Yani bu tazminat türünde hem bedensel hem de mal varlığındaki zararlar geçerli sayılmaktadır.

Trafik kazası neden gösterilerek açılan davalarda kazanın haksız fiil olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Hukuki açıdan haksız fiil olan eylemler; zamanaşımları, mahkeme yetkileri ve tazminat miktarlarını etkilemektedir.

Trafik Kazası Tazminatı Dava Tarafları

Trafik kazaları için açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları zarara uğrayan şahıs tarafından açılmaktadır. Kaza anında ağır yaralanma durumu ile karşılaşıldığında yaralının yakınları dava açabilmektedir. Ancak yaralı yakınları yalnızca manevi tazminat davası hakkına sahiptir. Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında ise ölen kişinin yakınlarına daha fazla hak tanınmaktadır. Buna göre ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri maddi ve manevi tazminat hakkına sahiptir. Yaralı ve yakınlarının ise dava açabileceği çok sayıda muhatap bulunmaktadır.

Araç sürücüsü, araç sahibi, araç işletmecisi ve sigorta şirketi trafik kazası maddi tazminatı talep edilebilecek kişilerdir. Kusurlu sürücüler haksız fiil gerekçesi ile tazminat davası açılabilecek ilk muhatap olarak kabul edilmektedir. Araç işleteni ve araç sahibi ise işletmeci olarak kabul edildiğinden tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine tazminat açabilmek için de zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekmektedir.

Davada Görevli Mahkemeler

Trafik kazası baz alınarak açılan tazminat davalarında farklı mahkemeler yetkilendirilmektedir. Buna göre davacı veya davalının yerleşim yeri mahkemesi trafik kazası maddi tazminatı davasına bakabilmektedir. Yine trafik kazasının ortaya çıktığı yer mahkemesi de bu davada görev alabilmektedir. Dava başvuru için son seçenek ise sigorta şirketi merkezinde bulunan yer mahkemeleridir.

Tazminat Tutarını Etkileyen Faktörler

Trafik kazası sebebiyle verilen tazminat kararlarında mağdur tarafa destek verilmesi hedeflenmektedir. Buna göre tazminat tutarı hesaplanırken farklı etmenler göz önüne alınmaktadır. Davalı ve davacının ekonomik gücü ve olaydaki kusur oranları dikkate alınan ilk etmenlerdir. Olayın nasıl ortaya çıktığı, hak ve nesafet kuralları ise diğer etmenler arasında yer almaktadır. Tüm etmenlerin yanı sıra yaralının kazanç kaybı ve iş gücü kaybı da tazminat tutarına belirli bir oranda eklenmektedir.

is-kazasi-tazminati

İş Kazası Tazminatı Davası Nedir

İş Kazası Tazminatı Davası Nedir

İş kazası tazminatı iş sebebi ile ortaya çıkan yaralanma ve ölüm durumunda açılmaktadır. Davayı ilgili çalışan ya da yakınları sorumlu iş verene karşı açma hakkına sahiptir. İşveren asıl yüklenici olabileceği gibi diğer tüm alt yükleniciler de olabilmektedir. Bu davanın türü ise maddi ve manevi tazminat davaları arasında yer almaktadır. Davanın iş kazası başlığı ile açılabilmesi için ise bazı şartlara uyması gerekmektedir.

İş Kazası Olarak Nitelendirilen Durumlar

Sosyal Sigortalar Kanunu, iş kazası olarak kabul edilen halleri detaylı bir biçimde belirtmektedir. Buna göre çalışma esnasında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal tüm zararlar kaza olarak kabul edilmektedir. İş yerinde gerçekleşen kalp krizi gibi tüm sağlık problemleri de buna dahildir. İşçi görevi nedeniyle başka bir yere gönderilmişse ve kazaya uğramışsa iş kazası tazminatı isteme hakkına sahiptir.

İş sebebi ile taşıtta ve trafikte meydana gelen olaylar da iş kazaları kategorisine girmektedir. Ancak bu durumda meydana gelen yaralanmalara trafik iş kazaları adı verilmektedir. İş kazaları mevzuatı emziren anneler için ayrı bir madde taşımaktadır. Buna göre; annenin çocuğuna süt verirken geçirdiği kazalar da tazminat hakkı oluşturmaktadır.

Davada Görev Yetkisi Bulunan Mahkemeler

İş kazalarına bakacak mahkemeler bazı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre davalara genellikle davanın açıldığı yerleşim yeri mahkemeleri bakmaktadır. Kazanın ortaya çıktığı yere ait iş mahkemeleri de iş kazası tazminatı davası için görevlendirilebilmektedir.  Kazanın ölüm ile sonuçlandığı durumlarda ise yine yerleşim yeri mahkemeleri görevlendirilmektedir.

İş kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi unutulmamalıdır. Buna göre iş kazası oluştuktan maksimum 10 yıl sonraya kadar dava açılabilmektedir. Dava açılımı ile beraber iş kazasının tespiti davası da devreye girmektedir.

İş Kazasının Tespiti

İş kazalarında durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek iş verenin sorumluluğundadır. Herhangi bir iş kazası tazminat talep edilebilmesi için de iş kazasının kanıtlanması gerekmektedir. Kurum müfettişleri incelemesi sonucunda kazanın varlığı ve kusurlu taraflar ortaya çıkarılmaktadır. Müfettişler tarafından düzenlenen raporda olayın kaza olarak nitelendirilmesi halinde işçiye iş kazası tazminatı davası hakkı doğmaktadır. Buna göre davacı, iş mahkemesinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

arac-deger-kaybi-tazminati

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Araç değer kaybı tazminatı ikinci el araç alımında aracın değerleri ve kaza durumları önemlidir. Bundan dolayı araç değerlerini doğru bir şekilde bilmek ve ağır kazalarını tespit etmek aracın değeri hakkında sağlıklı veriler verir. Günümüzde hemen hemen her gün araç kazaları yaşanmaktadır.

Bu araçların kazaları zorunlu trafik sigortası olan trafik sigorta poliçesi tarafından karşılanmaktadır. Bu zorunlu sigorta sadece karşı tarafın araç hasarını karşılamaktadır. Kaza sonucundan tutanak tutulur ve bu tutanak tutulması neticesinde araçların hasarı onarılır. Resmi kayıtlara işlenen bu kayıtlar neticesinde ise aracın değeri düşmektedir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Aracın değerini düşüren pek çok husus bulunmaktadır. İkinci el araç alacak veya aracını satacak kişiler de araç değer kaybı hesaplama işlemi ile araçlarının gerçek değerini öğrenmektedirler. Aracın değerinin kaybını etkileyen pek çok durum bulunmaktadır. Bu hususlardan ilki ise aracın kilometresidir. Kilometresi fazla olan araçların araç değerleri ile ters orantılıdır. Kilometre ne kadar artarsa araç değeri de o kadar düşecektir. Araç değer kaybı hesaplama işlemi yaparken bu hususa dikkat etmek gerekir.

Aracın değerini düşüren bir diğer etmen ise aracın kaza geçmişidir. Fazla kazaya karışmış araçların değerleri de ona göre düşecektir. Bunun için kaza geçmişi resmi kayıtlarda çok olan araçların değer kaybı da o kadar fazla olacaktır. Araç değer kaybı hesaplama yaparken dikkat edilmesi gerekilen bir diğer etmen ise aracın parçalarının orijinallik durumudur. Araçlar kazaya karışmasa dahi sürtünmeden veya başka bir yere çarpmadan dolayı aracın parçaları zarar görebiliyor. Bundan ötürü araç sahipleri hasarlı bölgeyi boyatmaktadır. Boyalı araçlar aynı şekilde değer kaybına uğruyorlar.

Araç Değer Kaybı Tazminat Davaları

Araç değer kayıpları için sigorta şirketlerine maddi tazminat davaları açılabilmektedir. Eğer ikinci el almış olduğunuz aracın sigorta şirketi tarafından daha az bir hasar gözükürse bu durumu tespit etmeniz durumunda tazminat davası açabilirsiniz. Tazminat davasını sadece sigorta şirketlerine değil şahıslara da açabiliyorsunuz. Bunun için aracın değer kaybının doğru bir şekilde hesaplanması ve buna yönelik satış gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Araç kazaya karışmanız durumunda ise yine karşı tarafa tazminat davası açabiliyorsunuz.

maddi-ve-manevi-tazminat-davasi

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası hukuka aykırı bir eylem gerekçesi ile kişinin mal varlığına zarar gelmesi ile birlikte mal varlığının zararının tazmini için açılan davalara maddi tazminat davası denilmektedir. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası bir arada açılabildiği gibi tek başına da açılabilmektedir. Bu iki davanın açılabilmesi için kişi hem madden hem de manevi olarak zarar görmüş olması gerekir. Maddi tazminat davası pek çok sebepten ötürü açılabilmektedir. Genellikle iş kazaları veya trafik kazalarından doğan maddi zarar sonucu açılabilmektedir.

Maddi Tazminat Davası ve Zaman Aşımı Süreleri

Maddi tazminat davalarını açabilmek için belirli bir süre bulunmaktadır. Bu sürenin aşılması durumunda tazminat davası açılamaz ve süreç zaman aşımına girmiş olur. Bundan dolayı bu ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Bunun için hukuk kurallarında dava türüne göre süre belirlenmiştir. Bu süreler şu şekildedir;

– Boşanma davalarında boşanma gerçekleştikten sonra bu süre 1 yıldır
– Sözleşme ihlali ve sözleşmeden doğan yükümlülükler için açılması gereken davanın süresi 10 yıl
– Borç ve alacak durumlarında 10 yıl
– Trafik kazalarında ise olaydan itibaren 2 yıl

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Hukuka aykırı bir olay neticesinde kişinin kişilik haklarının zarar görmüş olması, veya bir kazadan ötürü yaralanma, olaydan ötürü psikolojik rahatsızlık geçirmek gibi doğan zararların tazmini ödenmesi amacı ile açılan davalara manevi tazminat davası denir. Manevi tazminat davası ülkemizde pek çok sebepten ötürü açılabilen bir dava türüdür. Ve dolayısıyla bu tazminat davalarının kesin hükmünü yargıtay verir ve bu davalar yargıtaya kadar taşınabilir.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hangi Durumlara Dikkat Etmek Gerekir?

Manevi tazminat davaları açılabilmesi için bir dilekçe eşliğinde en yakın adliyeye başvuru yapmak gerekir. Bu başvuru bireysel olabildiği gibi bir avukat vasıtası ile de olabilmektedir. Manevi tazminat davası açabilmek için manevi tazminin oranının da belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için kusur oranına, zarar gören makama, ekonomik ve sosyal durumların dikkate alınması gerekmektedir. Manevi tazminat davalarında kişilerin kişilik haklarında nesnel bir eksilme olması gerekmektedir. Bunun takdirini yine mahkeme heyeti belirleyecektir.