meslek-hastaligi-tazminat-davasi

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

Meslek hastalığı tazminat davası. Sigortalı olarak çalışılan bir işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple veya işin şartlarından dolayı işçinin uğradığı geçici veya sürekli hastalık durumu, bedensel veya ruhsal hastalık halidir.

Çalışanlar işin durumu veya niteliği nedeniyle yaptığı işten etkilenmekte ve meslek hastalığına yakalanmaktadırlar. Bu durumda sigortalı çalışan işçinin işyerine maddi manevi meslek hastalığı tazminatı açma hakkı doğar.

Meslek hastalığının şartları nelerdir?

1) İşçinin meslek hastalığı tazminat davası açabilmesi için sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ancak sigortalı çalışmıyorsa meslek hastalığı tespit davası açarak hem sigortalılığın hem de meslek hastalığının tespit edilmesi mümkündür.
2) Yapılan iş yüzünden oluşacak meslek hastalığı, işin yürütüldüğü sırada olması gerekmektedir. İşçi ile meslek hastalığı arasında nedensellik bağı olması şarttır.
3) Meslek hastalığı işin devamlılık ve süreklilik arz eden bir iş sonucunda oluşan rahatsızlık durumunda ortaya çıkar. Ani veya tesadüfi bir ruhsal veya bedensel rahatsızlık iş kazası olarak kabul edilmektedir. Bu durumda işçi yine iş kazası tazminat davası açabilir.
4) Her hastalık meslek hastalığı olarak kabul edilemez. Hastalık işçiyi bedensel veya ruhsal durumunu etkileyecek biçimde olmalıdır. Bu durum SGK sağlık raporuyla veya açılan tespit davasıyla belirlenebilir.

Meslek hastalıkları nelerdir?

1) Nöroloji, psikiyatri hastalıkları
2) Göz, kulak, yüz arızları
3) El bileği, el parmağı arızaları
4) Boyun, göğüs arızaları
5) Karın hastalığı
6) Endokrin veya metabolizma arızaları
7) Göğüs ve omurga rahatsızlıkları

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açılma süreci

Kanunlara göre meslek hastalığının oluşumundan sonra ilk 10 yıl meslek hastalığı tazminat davası açılması gerekir. Meslek hastalığı oluşması durumunda işçinin meslek hastalığı bildirgesiyle bağlı olduğu kuruma 3 iş günü içerisinde bildirmesi gerekmektedir. İşçinin elinde rapor olması durumunda bile SGK tarafından belirlenmiş belirli sağlık kuruluşlarında muayene olması gerekir. İşçide oluşan güç kaybına göre de tazminat miktarı belirlenir.

Maddi tazminatı hangi unsurlar belirler?

1) Her iki tarafın kusur oranları
2) İşçinin aldığı en son gelir
3) Eğer maluliyet varsa maluliyet oranı

Bunun yanı sıra işçinin uğradığı zarar karşısında işverene manevi tazminat açma hakkı da vardır. Oluşan kazada işçinin bedensel bütünlüğünün bozulması halinde bir miktar para içeren manevi tazminat davası da açılabilmektedir. Aynı şekilde kişiler meslek hastalığından dolayı hayatını kaybetmişlerse ölen kişinin yakınları da tazminat davası açma hakkına sahiplerdir. Manevi tazminatın amacı meslek hastalığı sonrasında yaşanan üzüntü, keder ve acının giderilmesini sağlamaktır.

kalp-krizi-is-kazasi-sayilir-mi

Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?

Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?

Kalp krizi iş kazası sayılır mı? İş yerinde veya mesai saati içinde ruhen veya bedenen kalıcı zarar görme durumuna verilen addır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için o kişinin sigortalı çalışması zorunludur. Aksi takdirde o iş yerinde çalıştığını iddia edemez ve hak talebinde de bulunamaz.

İş Kazaları Sayısı Çok Fazla

İş kazaları ülkemizde maalesef çok sık meydana gelmektedir. Uzun çalışma saatleri ve tedbirsiz çalışma alanları bu sayıyı artırırken madencilik, inşaat ve tıp sektöründe çokça rastlanır hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda iş kazaları ile ilgili geliştirilmiş maddeler yer almaktadır.

Hangi Türk Kazalar İş Kazası?

Peki bu maddelere göre hangi tür kazalar iş kazası olarak kayda geçmektedir? Bedeni ve ruhu kalıcı olarak yaralayan ve hayatı kısıtlayan her türlü kaza iş kazası olarak geçmektedir. Psikolojik olarak çalışamaz ya da hayatınızı idame ettiremez haline gelmeniz de bir iş kazasıdır. Bunun şartı, kazayı geçirdiğiniz 3 iş günü içinde bunu hem iş yerine hem de gerekli mercilere bildirmektir. Bildirimi iş yeri yapabilmektedir. Bunda da zorlayıcı bir durum söz konusu değildir. İnternetten Sosyal Güvenlik Kurumu’na E bildirim yaparak çalışanın kaza geçirdiğini bildirmesi yeterlidir.

En Çok Sorulan Sorulardan Biri: Kalp Krizi

Peki en çok sorulan sorulardan biri de doğal gelişen hastalıkların dolaylı olarak iş kazası olup olmayacağıdır. Buna istinaden kalp krizi iş kazası sayılır mı? Evet, en çok sorulan sorulardan biri kalp krizi iş kazası sorusudur. Cevabı şu şekildedir: 2016 yılına kadar iş yerinde kalp krizi geçiren çalışanlar iş kazası geçirmiş sayılmıyorlardı. Fakat bu kanun 2017 yılından itibaren geliştirildi. Artık kalp krizi iş kazası sorusuna “Evet” yanıtını verebiliriz.

Kalp Krizi İş Kazası Sayılıyor

2016/21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile iş yerinde geçirilen kalp krizi dolaylı olarak çalışma koşullarına bağlı algılanmaktadır. İş yeri stresi, çalışma ortamı, işe ayrılan mesai kalp krizini tetikleyen unsurlar olarak bilindiğinden iş yerinde kalp krizi geçiren bir çalışan iş kazası geçirmiş olur. Böylelikle iş kazası bildirilir ve çalışan devletin sunduğu imkanlardan faydalanabilir.