sigorta-avukati

Sigorta Avukatı

Sigorta sözleşmeleri arasında doğan çözümsüzlük içinde olan sözleşmelerin çözüme kavuşturulması amacı ile sigorta avukatları görev yapmaktadır. Sigorta avukatları trafik kazalarından doğan maddi kayıplar ile birlikte maddi ve manevi tazminatının uyuşmazlığı ile doğan davalara bakmaktadır. Toplumda oldukça sigorta avukatlarına görev düşmektedir. Bu yüzden sigorta avukatlarına talep de her zaman doğabilmektedir. Sigorta sözleşmelerinde ki maddelerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacı ile kişinin haklarını koruyan bir davayı üstlenen ve bu davaları da yasalarla savunan kişilere sigorta avukatı denilmektedir.

Her yıl binlerce sigorta sözleşmeleri imzalanmaktadır. Ve bundan dolayı da oldukça fazla sigorta sözleşmelerinde uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Sigorta feshi gibi davalara da yine sigorta avukatları baktığı için oldukça fazla bir talep yoğunluğu oluşabilmektedir.

Sigorta Sözleşmeleri Türleri ve Sigorta Avukatının Rolü

Tarafların birbirlerine karşı borç ve alacak durumunda yükümlü olması durumuna ve bu durumun kanunlar ile birlikte resmi evraklara dökülmesi durumu ile sigorta sözleşmeleri oluşmaktadır. Ülkemizde de pek çok sigorta sözleşmeleri vardır. Özellikle zorunlu trafik sigortası da buna bir örnektir. Ülkemizde milyonlarca araç kullanıcısı olduğundan dolayı her yıl yenilenen binlerce zorunlu trafik sigortaları yapılmaktadır. Bu sigortalar trafik kazalarında yaşanacak maddi hasarların önüne geçmek için kullanılmaktadır.

Sigorta Avukatının Görevleri Nelerdir?
Sigorta avukatının pek çok görevleri bulunmaktadır. Bu görevler kanunlar ile belirlenmiştir.

– Sigorta avukatı sigorta sözleşmelerinden doğan alacak verecek davalarına bakmaktadır.
– Şahıslar ve sigorta şirketleri arasında ki sigortadan doğan uyuşmazlıkların çözümü için görev yapmaktadırlar.
– Sigorta hukukuna göre bu hukuka ilişkin uyuşmazlıklar ile oluşan davalara da sigorta avukatları bakmaktadır.
– Trafik kazaları da oluşan maddi kayıplara ilişkin davalar da sigorta avukatları ile çözümlenmektedir.

Sigorta Avukatlarının Deneyimi

Sigorta’dan doğan oluşan uyuşmazlıklar ile açılan davalarda sigorta avukatları üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bundan dolay deneyimli bir sigorta avukatı ile bu davalara dahil olmak oldukça önemlidir. Genellikle maddi kayıplar ile açılan davalar olduğu için iyi bir sigorta avukatı ile bu davaları kazanmak muhtemeldir. Sigorta avukatı bu tür davalar için mahkemeye sunacağı en doğru ayrıntılar ile hazırlanmış bir dava dilekçesi hazırlayacaktır. Bu dava dilekçesi sigorta davalarında önem teşkil etmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

En az bir aracın katılmış olduğu ve ölüm ile sonuçlanan kazalı durumlarda açılmakta olan bir davadır. Kaza sonucunda haksız bir fiilin doğması ölümlü trafik kazası tazminatı davası açılabilmesinin asli koşullarından biridir.

Davada Zamanaşımı Süresi Nedir?

Ölümlü olarak kazanın meydana gelmesi ile ölümlü trafik kazası tazminat davasının zamanaşımı süresi başlamaktadır. Ölümlü trafik kazası tazminat davasında kazanın yaşandığı günden başlanılarak  ve iki yıl süreyle tazminat hakkı bulunmaktadır. Bu süre ölen kişinin yakınlarının kazaya sebebiyet veren failin kimliğini öğrenmesinin ardından başlamaktadır. Ceza zaman aşım süresi ise fail taksirle adam öldürme suçu ile yargılanmaktadır. Bu durumda cezai zamanaşımı süresi kazanın oluşumuna bağlı olarak mahkeme tarafından özel olarak belirlenmektedir.

Kimler Bu Davayı Açabilir?

Zarara uğrayanlar ile ölenin desteğinden yoksun kalanlar tarafından açılabilmektedir. Ölen kişi evli ise çocukları ve eşi, ölen bekar ise anne ve babasına destek verdiği hukuki olarak kabul edilmektedir. Yani bu kişiler ölenden destek aldığını ispatlamak zorunda kalmadan ölümlü trafik kazası tazminatı davası açılabilmektedir. Fakat ölenin amca, dayı, teyze gibi akrabaları veya nişanlısı, sözlüsü ölümlü trafik kazası tazminat davası açabilmesi için ölenden maddi destek aldığını ispatlamak zorundadır.

Dava Kime Karşı Açılmaktadır?

Kazada ölüme sebebiyet veren haksız fiile sebebiyet veren kişilere karşı ölümlü trafik kazası tazminat davası açılabilmektedir. Aracın sürücüsüne karşı dava açılabilmektedir. Aracın ticari olarak kullanım sağlanması halinde aracı işletene de hak talep edilebilmektedir. Bu kişinin araç üzerinden maddi fayda sağlamadığını ispatlaması üzerine ölümlü trafik kazası tazminatı davasına taraf olmaktan kurtulur. Ölüme sebep olan aracın sahibine de dava açılabilmektedir. Kazaya karışan aracın kasko ve trafik sigorta şirketi de dava taraflarından biri olabilmektedir.

Davada Yetkili Ve Görevli  Mahkeme Hangisidir?

Kazanın meydana geldiği yerin mahkemesinde tazminat davası açılabilmektedir. Ayrıca kazada zarar gören kişinin yakınlarının ikamet ettiği ilin mahkemesinde de dava açılabilmektedir. Kazanın meydana geldiği ilin mahkemeleri de yetkili olabilmekte olup ayrıca aracın sigorta şirketinin bulunduğu ilde de ölümlü trafik kazası tazminat davası açma imkanı bulunmaktadır. Ülkemizde maddi ve manevi tazminat cezalarında görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak sigorta şirketi ya da araç sahibi şirkete açılacak olan davalar ise Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülmektedir.

destekten yoksun kalma tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destektan yoksun kalma tazmınatı davası. Ölen kişinin yaşarken vermiş olduğu desteğin kişinin ölmesi ile ölüme sebebiyet veren kişiden talep edilmesi durumudur. Bu sebepten dolayı ölenin yakınlarına maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Sadece maddi anlamda dava açılmamakta olup manevi olarak destekten yoksun kalma tazminatı davası da açılabilmektedir. Örneğin bayram günlerinde ölen kişinin ailesinin bayram alışverişinin yapılması ya da belli aralıklarla ziyaret etme gibi manevi yaptırımları da bulunabilmektedir.

Dava Kimler Tarafından Açılabilir?

Dava ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ölüme sebebiyet veren kişilere karşı açılabilmektedir. Buradaki amaç ölen kişi tarafından destek alan kişinin sosyal hayatını yine aynı şekilde devam ettirebilmesini sağlamasıdır. Kişinin birinci dereceden alt ve üst soyları tarafından destekten yoksun kalma tazminatının davası açılabileceği gibi gönüllü olarak kişiden burs alan öğrenciler gibi kişiler tarafından da bu hak talep edilebilmektedir.

Davada Yetkili Olan Mahkeme

Dava için yetkili olan üç adet mahkeme yeri bulunmaktadır. Buna bağlı olarak zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi, haksız fiilin yaşandığı yer ve de zararın meydana geldiği yerde destekten yoksun kalma tazminatı davası açılabilmektedir.

Tazminatın Hesaplanmasında Kriterler

Kazanın yaşandığı tarih, ölen kişinin yaşı ve işi, kalan ömür süresi, çalışma süresi gibi kriterler baz alınmaktadır. Ayrıca ölen kişinin yakınının yaşı ve mesleği gibi kriterler baz alınarak bilirkişilerce hesaplanmaktadır.

Tazminat Davası Açma Süresi Ve Zamanaşımı

Destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilme için dava süresi 2 yıldır. Ancak davanın zamanaşımı olayın 2005 yılından önce yada sonra yaşanmasına göre değişmektedir. 2005 yılından önce kaza yaşanması durumunda ölü veya yaralı varsa 5 yıl, birden fazla yaralı ölü olması halinde ise 10 yıl zamanaşımı vardır. Kazanın 2015 sonrası yaşanması halinde ise kazada bir ya da birden fazla ölenin olması halinde 15 yıl zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Tazminat Nasıl Alınmalıdır?

Sigorta şirketinden tazminat talep edilmesi halinde şirkete yazılı olarak dilekçe ile başvuru sağlanmalıdır. Eğer sigorta şirketi talep edilen tutarı 15 gün içerisinde destekten yoksun kalma tazminatının miktarını ödemezse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru sağlanarak dava açılmalıdır. Araç değer kaybı hesaplamak için https://www.ondul.av.tr/arac-deger-kaybi-hesaplama/ sayfasındaki makaleyi inceleyebilirsiniz.

arac-hasar-sorgulama-01

İkinci el araç satın alacaksanız ya da sizin aracınızı bir başkası satın almak istiyorsa araç hasar sorgulama işlemini yaparak aracın kaybettiği değerin öğrenilmesi mümkündür. Araç hasar sorgulama işlemini yapmanız, satın alacağınız aracın uğradığı araç değer kaybının ne kadar olduğunu bilmeniz açısından önemlidir. Böylece aracın ne kadarlık bir maddi hasara uğradığını, bunun trafik sigortası ya da kasko tarafından karşılanıp karşılanmadığını, hasarın yetkili servise mi özel servise mi yaptırıldığını öğrenmiş olursunuz.

Araç Hasar Sorgulama İşlemi

Araç hasar sorgulama ile aracın geçmişini, hangi parçalarının işlem gördüğünü TRAMER kaydı ile rahatça öğrenirsiniz. Bunun için elbette birtakım yollar vardır. Araç sizinse ve aracınızın hasar kaydını sorgulamak istiyorsanız bunu kendi şifrenizle e-devlet üzerinden pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak e-devlet üzerinden size ait olmayan bir aracın sorgulamasını yapmanız imkansız.

Satın almak istediğiniz aracın araç hasar sorgulamasını ise TRAMER sistemi ya da Sigorta Bilgi Merkezi’nin sunduğu hizmet aracılığı ile yapabilirsiniz. Sigorta Bilgi Merkezi’nin internet sitesine girdiğiniz vakit 4 TL ücret mukabilinde satın almak istediğiniz aracın kaza geçmişini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bundan başka ikinci bir 4 TL ödemek suretiyle aynı aracın

 • hasar geçmişini,
 • değişen parçalarını,
 • hasarı karşılayan şirketin hangisi olduğunu,
 • kaza esnasında tutulan tutanağı,
 • yaralanma ve ölüm ayrıntılarını

öğrenebilirsiniz. Bu hizmetler aracılığı ile araç hasar sorgulama oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Araç Hasar Sorgulama İşlemi

Araç Hasarını Sorgulama

Cep Telefonu ile Araç Hasar Sorgulama

TRAMER kayıtlarından yararlanarak satın almak istediğiniz aracın hasar kaydını görmek için cep telefonunuz ile araç hasar sorgulama yapmanız gerekecektir. Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına girerek sorgulama yapacağınız aracın şasi numarasını ya da plaka bilgilerini boşluk bırakmadan yazarak 5664’e yollamalısınız. Böylece aracın 2003’ten sonraki kaza kayıtlarına ulaşmanız olanaklı. Bu hizmetten 7 TL karşılığında yararlanıyorsunuz. Bunun dışında farklı bilgilere de ulaşabilirsiniz:

 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına DETAY yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını ekleyip 5664’e yolladığınızda marka, model, plaka değişimi, kayıtlı olduğu iller, araç türündeki değişimler, son sahibinde kalma süresi, kasko bilgisi, trafiğe çıkış bilgilerine ulaşabilirsiniz.
 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına PARCA yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda aracın değişen bir parçasının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına TUTANAK yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda aracın dahil olduğu kazada tutulan kaza tespit tutanağına ulaşabilirsiniz.
 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına KASKO ya da TRAFİK yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’ yolladığınızda aracın poliçe bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama ve diğer sorularınız için Öndül Avukatlık Bürosunu arayabilirsiniz.

arac-deger-kaybi-hesaplama-01

Kazaya uğrayan araçta meydana gelen araç değer kaybı hesaplama işlemi için kanuni olarak birtakım şartlar çerçevesinde talepte bulunabilirsiniz.

Değer Kaybı Hesaplama

İki aracın çarpışması suretiyle meydana gelen bir kazada aracınız 2. el piyasasında değer kaybı yaşayacaktır. Aracınızın uğradığı değer kaybını telafi edebilmeniz için değer kaybı hesaplama işlemini yaptırmanız gerekmektedir. Aracınızın kaybettiği değere bağlı olarak kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz. Değer kaybı talebinde bulunabilmeniz için bazı şartlar gerekmektedir. Değer kaybının kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden alınabilmesi için değer kaybı hesaplama işlemi

 • Ekspertiz
 • Bilirkişi kurumuna

tarafından yapılabilir. Kazanın ardından değer kaybı talebinizi içeren bir dilekçe ve dosya ile kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurduğunuzda ret cevabı alırsanız ya da dilekçenize cevap verilmezse Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunma hakkına sahipsiniz. Fakat araç değer kaybının tazmini için dava açma yolunu da kullanabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Bütün bunları yapmadan önce işini iyi yapan, dürüst bir ekspertize başvurarak aracınızın ikinci el piyasasında ne kadar değer kaybettiğini öğrenmelisiniz. Dava açtıysanız eğer, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret mahkemeleri bilirkişi atayıp değer kaybı hesaplama talebinde bulunabilir.

Değer kaybı hesaplanırken en önemli durum, kazada kusurunuzun olmaması ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olmanızdır. Çünkü değer kaybı hesaplama işlemi bu kritere bağlı olarak yapılır. Yani kazada izin kusurunuz varsa bu da hesaplamada dikkate alınır ve aracın uğradığı değer kaybından düşülür.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Bundan başka aracınızın daha önce kaza yapmamış, onarım ve tadilat işlemi geçirmemiş olması da gerekir. Bu da değer kaybı hesaplaması için önemli bir başka kriterdir. Araç değer kaybı hesaplamada aracın hasar geçmişinin dışında,

 • Aracın üretildiği tarih
 • Aracın piyasadaki tercih durumu
 • Aracın marka ve modeli
 • Aracın km’si
 • Aracın yedek parçalarına ulaşım
 • Hasarın niteliği ve boyutu
 • Kazadan sonra işlem gören parça sayısı
 • Boya tadilatı
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracın pazar değeri

diğer parametreler arasındadır. Değer kaybı hesaplama motoru: (değer kaybı hesaplama xls)

Bütün bu değişkenler çerçevesinde aracınızın araç değer kaybı hesaplama işlemini yaptırıp kusurlu olan tarafın sigortasından ya talep dilekçesi yazmak suretiyle ya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak ya da Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret mahkemelerine dava açarak talep etmeniz mümkün.

Değer Kaybı Tahsili Öndül Avukatlık Bürosu

Bireysel başvuru yaptığınızda sigorta şirketi farklı sebeplere bağlı olarak aracınızın değer kaybını tazmin etmeyebilir. Öndül Avukatlık Bürosu, araç değer kaybı başvurunuzu takip edip aracınızın uğradığı değer kaybını tahsil etmek edebilmek için tüm şartları yerine getiriyor. Araç değer kaybı ile ilgili detaylı bilgi almak için bize başvurabilirsiniz.

malpraktis-davalari-nedir-1

Doktor uygulama hatası olarak adlandırılan malpraktis davaları nedir? Türk Tabipler Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesinde de tanımlanan davalarda hastanın hakları aranır. Bu maddeye göre; bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi doktor uygulama hatası olarak tanımlanır.  Kısaca malpraktis davaları; doktorun ya da sağlık kuruluşunun hastaya uyguladığı yanlış ya da eksik tedavi ve bakım işlemleri neticesinde hastanın zarar görmesiyle açılan davalardır.

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

İşlemler hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakım aşamalarını kapsar. Bu üç süreçte de hekim tıbbi standartlara uygun tüm müdahaleleri gerçekleştirmelidir. Tıbbi standartlara aykırı gerçekleştirdiği her işlem ise malpraktis davasına konu olabilir. Öndül Avukatlık Bürosuna başvurarak haklarınızla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Malpraktis Davaları Nedir, Şartları Neleri Kapsar?

Belirli oranlarda risk içeren tedavi uygulamaları için hastanın rızası gereklidir. Hastanın rızası olmadan, doktor hastanın faydasına olsa bile herhangi tıbbi müdahalede bulunamamak ile birlikte hastanın rızası varsa da tıbbi standartlara gerekli tüm müdahaleleri yapmak ile yükümlüdür. Tıbbi standartlara uygun olmayan her türlü müdahale ise malpraktis konusuna girer.

 • Hastalığın teşhisi sürecinde, eksik muayene ve tetkiklerin yapılması ya da hiç yapılmaması tıbbi standartların yakalanmadığı işlemlerdir. Hekim; tam ve eksiksiz muayenesini gerçekleştirmeli, hastalığın öyküsünü detaylı öğrenmeli ve hastanın ihtiyacı olduğu tüm tetkikleri yapmalıdır.
 • Hastalığın tedavisi aşamasında ise; hasta için gerekli tıbbi müdahalenin hiç yapılmaması, cerrahi operasyon sırasında hastanın vücudunda yabancı cisim unutulması ya da ameliyat edilmesi gereken uzvun karıştırılması yine malpraktis davası şartlarındandır.

Ayrıca hastalığın tedavisinde; hijyen kurallarına uyulmaması, hatalı ameliyat uygulamasının benimsenmesi, ölçüsüz müdahale de malpraktis olarak değerlendirilir.

 • Organizasyon yükümlülüğü aşamasında ise dürüstlük ilkesinin (M.K. m.2) benimsediği tedbirler bulunur. Hastalığın teşhisi ve tedavi aşamasındaki tedbirlerde özensizlik malpraktis olur. Sağlık kuruluşu, tedbirlerin “dürüstlük ilkesi”ne uygun şekilde sağlaması için gerekli personeli bulundurmalı, hastalıkla alakalı hekimlerin konsültasyon aşaması için iş birliği sağlamakla yükümlüdür.

Tüm bunlara ek, konsültasyon ve stabilizasyon kavramları da malpraktis hukuku dava koşulları için önemlidir.

 • Konsültasyon, doktorun diğer uzmanlık alanlarındaki hekimler ile görüş alışverişi yapmasıdır. Gerekli görmesi durumunda, hastalığın teşhis ve tedavisinde doktor diğer hekimlerle fikir alışverişi yapmakla yükümlüdür. Konsültasyona aykırı davranan ya da gerekli olmasına rağmen konsültasyona gerek duymayan hekimin uygulamaları neticesinde ortaya çıkan malpraktisten sorumluluğu bulunur.
 • Stabilizasyon, hastanın belirli bir istikrara kavuşmasını ifade eder. Hastalık nedeniyle acil servise gelen hastanın sevk edilmeden ya da taburcu olmadan önce ihtiyaç olunan müdahalenin yapılması şarttır. Hastanın asıl tedaviye başlamadan önce stabilizasyonunun sağlanması, hastalığın ilerlemesinin durdurulması ya da yeni komplikasyonlara engel olunması gereklidir. Aksi durumda yani stabilizasyon sağlanmadan hastanın sevk edilmesi ya da taburcu edilmesi sonucuyla ortaya çıkan olumsuz durumlar yoğun bakım malpraktis nedeniyle tazminat yükümlülüğü getirir.

Doktorun Tazminat Sorumluluğu

Malpraktis davaları nedir sorusunun en önemli detayların doktorun tazminat sorumluluğu türleri bulunur.

 • Haksız Fiil, bir kimsenin bir başkasına hukuka aykırı ve kusurlu eylemle sözleşme dışında başka kimseye zarar vermesidir. (6098 sayılı B.K. m.49 vd.). Tıbbi standartlara aykırı doktor müdahaleleriyle hastanın zarar görmesi neticesinde esasen haksız fiilden dolayı tazminat sorumluluğu doğurur. Öte yandan kimi müdahalelerde hasta ve doktor arasında sözleşme bulunmaz, örneğin acil service gelen hastaya yapılan müdahaleler gibi; bu gibi durumlarda doktorun hastaya müdahale gerçekleştirmemesi neticesinde doktor sadece haksız fiilden dolayı sorumlu tutulur.
 • Sözleşmeye aykırılık neticesinde malpraktis davalarına da konu olunabilir. Genel itibarıyla hasta ve doktor arasında tedavinin ve müdahalenin çerçevesini belirleyen sözleşme yapılır. Bu sözleşme müdahalenin genişletilmesi veya acil durumlardaki müdahaleleri kapsamayabilir. Sözleşmenin bulunduğu durumlarda hasta malpraktis neticesinde haksız fiil ya da sözleşmeye aykırılıktan dolayı malpraktis davası açabilir. Hasta ve doktor arasında ise iki tip sözleşme bulunur.

Vekalet sözleşmesi

Hasta ve doktor arasındaki sözleşme ilişkisi vekalet sözleşmesine dayanır kural olarak. Vekalet sözleşmesine konu olan hastalığın teşhisi ve tedavisindeki olumsuz sonuçlardan sorumlu tutulmasa bile görevini icra ederken aldığı aksiyon ve tıbbi standartlar dışı davranışları neticesinde oluşan zararlardan hekim sorumlu tutulur.

Eser Sözleşmesi

Vücuda takılan protezler, lazer epilasyon ya da güzellik uygulamaları, estetik ameliyatların örnek olduğu; doktorun insan vücudunda eser meydana getirdiği işlemleri kapsayan sözleşme türüdür. Her iki sözleşme arasındaki fark hastaya protez diş takılması eser sözleşmesi, diş tedavi uygulaması ise vekalet sözleşmesine girmesi örneğiyle daha da belirgindir.

 • Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine göre hasta ve doktor arasında tıbbi müdahaleye dair herhangi bir anlaşma olmaması durumunda ortaya çıkar. Vekaletsiz iş gören hekim hasta üzerinde gerçekleştirdiği her uygulamadaki ihmalinden sorumludur. (B.K. m.527). Elbette acil durum gerektiren hallerde doktor, hastaya gerekli müdahaleyi de yapmak durumundadır ve zorundadır. (Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi m.3). Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine, ameliyat sırasında hekimin ameliyatı genişletilmesi kararını vermesi de girer.
 • Kamu Hastanelerinin Hizmet Kusuru durumlarında ise kamu hastaneleri de tıbbi standartlara uyması gereklidir ve malpraktis sonuçlarından sorumludur. Ancak Kamu Hastanelerinin Hizmet Kusuru idare hukukundan hizmet kusuruna dayandırılmaktadır. Kamu hastaneleri; hekimlerin görevlerini icra edebilmeleri için gerekeli alet ve edevatı ve aynı zamanda ihtiyaç bulunan organizasyonları gerçekleştirmesi gereklidir.

Özel Hastanelerin Tazminat Sorumluluğunun Hukuki Dayanağı

Özel hastanelerde “Hastaneye Kabul Sözleşmesi” hastane ve hasta arasında yapılır. Doktor ve hasta arasında herhangi sözleşme bulunmasa bile doktorda malpraktisten sorumludur. Hastaneye Kabul Sözleşmesi herhangi kurala tabi değildir. Yazılı yapılabileceği gibi sözlü de olabilmektedir. Plastik cerrahi malpraktis özel hastanelerin en çok konu olduğu davalardır.

Yargıtay uygulamalarına göre özel hastanelerde hekimin malpraktis uygulamalarının neticesinden hastanenin işletmecisi de sorumludur.

Malpraktis Davaları Nedir?

Malpraktis Davaları Nedir?

Malpraktis Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme

Malpraktis davaları nedir sorusunun bir diğer detayı da yetkili mahkemelerin belirlenmesinden geçer.

 • Vekaletsiz İş Görme veya Eser sözleşmelerinde yetkili Tüketici Mahkemeleridir.
 • Kamu Hastanelerine, malpraktis nedeniyle açılan tazminat davalarında ise İdare Mahkemeleri yetkilidir.
 • Doktorun malpraktis uygulamalarını sigortalayan şirkete açılan maddi ve manevi tazminat davaları ise Asliye Ticaret Mahkemeleri sorumludur.

Malpraktis nedeniyle açılacak maddi veya manevi tazminat davalarında Genel Yetkili Mahkeme, davanın açıldığı tarihteki davalının yerleşim yerindeki mahkemedir.

Ancak, davacı yetkili mahkemeye de dava açabileceği gibi aşağıdaki hallerde özel yetkili mahkemelere de malpraktis nedeniyle maddi veya manevi tazminat davası açabilir.

 • Tüketici Mahkemesinde Sözleşmenin İfa Yeri: Hastalığın teşhisi, bakımı, tedavisi gibi uygulamaların ifa edileceği yerdeki Tüketici Mahkemeleri de yetkilidir.
 • Tüketici Mahkemesindeki Davacının Yerleşim Yeri: Tüketici olan hastanın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri de malpraktis nedeniyle açılan tazminat davarında yetkilidir.

Malpraktis Davaları Nedir ve Zaman aşımı Süreleri Nasıl Belirlenir?

Hekimin kötü uygulamaları olarak özetlenebilen malpraktis neticesinde hekim, kurum ve hatta hekimin yanlış uygulamalarına karşı sigortalama süreçlerini yürüten sigorta şirketi bile sorumlu tutulabilmektedir.

Malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarının zaman aşımı süreleri bulunur.

 • Kamu kurumlarına karşı İdari Mahkemesine açılan davaların zaman aşımı süresi, hastanın zararı ve doktor hatasını öğrendiği tarih itibarıyla 1 yıldır. Zararı ve doktoru öğrenmesi olay vuku bulduktan hemen sonra da olmayabilir. Bu gibi durumlarda, olay tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi bulunur.
 • Haksız fiile dayalı, özel hastaneye ya da doktora açılacak tazminat davaları zaman aşımı süreleri, haksız fiil neticesinde zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrenme itibarıyla 2 yıllık, zararı ve tazminat yükümlüsünü hemen öğrenilmemesi durumunda ise 10 yıllık zaman aşımı süresi bulunur. Öte yandan, kanunlara göre cezanın daha uzun bir zaman aşımı süresi bulunuyorsa esas alınacak zaman aşımı süresi cezanın zaman aşımı süresi dikkate alınır.
 • Vekalet sözleşmesine dayalı malpraktis nedeniyle özel hastane veya doktora açılacak manevi veya maddi tazminat davalarının zaman aşımı süreleri 5 yıldır. Eğer doktorun, uygulamada ağır kusura varsa, yapılan işleme bakılmaksızın 20 yıllık zaman aşımı süresi geçerlidir.
 • Vekaletsiz İş Görme hükümleri çerçevesinde oluşan malpraktis neticesinde açılacak tazminat davaları için 10 yıllık zaman aşımı söz konusudur.
 • Sözleşmeye aykırılık gerekçesiyle doktorun hatası nedeniyle açılacak maddi ya da manevi tazminat davaları için zaman aşımı süreleri geçerli değildir.

Öndül Avukatlık Bürosunu arayarak hukuki haklarınız hakkında destek alabilir araç değer kaybı ve diğer hukuki haklarınızın temini için başvuruda bulunabilirsiniz.

yaralanmali-trafik-kazasinda-tazminat

En az bir motorlu aracın neden olduğu yaralanmalı trafik kazasında tazminat davası, kazada sorumluluğu bulunan kişilere açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. Her dava için olduğu gibi trafik kazalarındaki maddi ve manevi tazminat davaları içinde zaman aşımı süreleri, yetkili mahkeme, tazminat miktarları gibi pek çok detay ve önemli bilgiler bulunur.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Davası Zaman aşımı Süreleri

Trafik kazasının ardından açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının zaman aşımlarına dikkat etmek gerekir.  Dava açma süresinin başlangıcını ve bitişini takip etmek önemlidir. Özetle maddi ve manevi tazminat dava açma süreleri, haksız fiilin işlendiği yani trafik kazasının olmasıyla birlikte zaman aşımı süresi başlar.

Her haksız fiile uygulanan zaman haddi yaralanmalı trafik kazasında tazminat davaları için de geçerlidir. Uygulanan iki tür zaman aşımı bulunur ve hangisinin geçerli olduğu tamamen davacının lehine uygun şekilde tespit edilir.

Zaman aşımı süreleri:

1- Tazminat davası esas zaman aşımı süresi:

Zararı gören kişi zararı ve faili öğrendiği an itibarıyla başlayan zaman aşımı süresidir. Bu zaman aşımı iki yıldır. Haksız fiilin yaşandığı an ile zarar ve failin öğrenildiği an arasında süre farkı olabilir. Örneğin: haksız fiil 1 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşmiştir; fakat zarar gören kişi faili ve zararı 1 Ocak 2019 yılında öğrenmesiyle dava zaman aşımı süresi başlar. Yani davacı taraf 1 Ocak 2021 yılına kadar tazminat açma hakkına sahiptir.

2- Ceza zaman aşımı süresi:

Trafik kazalarında eğer suç işlenmişse ceza zaman aşımı süreleri de geçerli olur. Yaralanmalı kazalarda, “taksirle adam yaralama” suçu işlenmiştir. Özetle, hangi suç işlenmişse o suçun zaman aşımı süresi yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat dava açma süreleri için de geçerlidir. Ceza Kanuna göre dava zaman aşımı süresi dolmuş olsa bile suçun dava zaman aşımı süresi geçerli ve bu sayede yaralanmalı trafik kazasında tazminat davası açma süresi davacının lehine devam eder.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Yaralanmanın meydana geldiği trafik kazalarında zarar gören kişinin kendisi maddi ve manevi dava açma hakkına sahiptir. Eğer zarar gören kişide ağır yaralanma meydana gelmişse, şahsın yakınları; eş, anne-baba, nişanlısı da manevi tazminat davası açabilir. Ağır yaralanma koşulu ise Yargıtay tarafından belirtilmiştir.

Ağır yaralanma kriterleri arasında, zarar gören şahsın uzuv kaybı yaşaması veya hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi bulunur. Ağır bedensel yaralanma durumlarındaki diğer önemli kriter ise şahsın yakınları tarafından sadece manevi tazminat açılabileceğidir. Maddi tazminat davası açma hakkına sahip değillerdir.

Trafik kazaları sonrasında ayrıca meydana gelen araç değer kayıpları da talep edilebilir. Araç değer kaybını kim öder ve araç değer kaybı nasıl alınır yazılarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Kimlere Açılabilir?

Trafik kazasının hukuki niteliği haksız fiildir. Tazminat davası da haksız fiilin sorumlularına karşı açılabilir. Kazayı bizzat yapan sürücünün dışında da haksız fiil sorumluları bulunur.

 • Aracın sürücüsüne maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
 • Aracın sahibi, haksız fiili işlememiş olabilir; ancak yine de sorumludur. Aracın sahibi aynı zamanda kural olarak aracın işletenidir. Araç sahibi eğer aracın üzerinde herhangi fiili hakimiyeti bulunmadığını, araca ait harcamaların başkasına ait olduğu ispatlarsa sorumluluktan kurtulabilir.
 • Aracın işleteni de maddi ve manevi tazminattan sorumludur. Tescil kayıtlarında ismi görünen kişi aynı zamanda aracın işletenidir. Haksız fiile karışan aracın bir işletme adı altında kesilen biletle işletilmesi durumunda aracın işleteni de haksız fiilden sorumludur.
 • Trafik ve kasko sigortalarının yapıldığı sigorta şirketi de haksız fiilden sorumludur. Karayolları Zorunlu Mali Sigortası Genel Şartlarının A-1 maddesine göre; poliçede belirtilen aracın bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermesinden dolayı zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Emsal Karar İndir

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Davaları İçin Yetkili Mahkemeler

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davaları için farklı yetkili mahkemeler bulunur.

 • Davalıların ikametgahındaki yerel mahkemede,
 • Trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesinde,
 • Davacının ikametgahındaki mahkemede,
 • Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinde

maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kural olarak davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Ancak sigorta şirketine açılacak tazminat davası için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulmalıdır. Sigorta şirketinin sorumluluğu ticari işten dolayı kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Asliye Ticaret Mahkemesi sorumludur. Eğer aracın sürücüsü, işleteni ve sigorta şirketine aynı anda dava açılacak ise Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmak yeterlidir.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat

Yaralanmalı Trafik Kazanlarında Hangi Zararlar Talep Edilebilir

Manevi tazminatı, yaralanan kişinin kendisi haksız fiil sorumlularından talep edebilir .

Haksız fiilden dolayı zarar gören kişinin tedavi giderleri, haksız fiilden dolayı zarar gören şahsın kazanç kaybı ve çalışma gücünün azalması ya da tamamen kaybedilmesinden dolayı doğan zararlar talep edilebilir.

Manevi tazminatın ne kadar olması gerektiği aşağıdaki durumlara bağlıdır.

 • Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna bakılır.
 • Haksız fiilin meydan geliş şekli incelenir.
 • Tarafların kusur durumu tespit edilir.
 • BK md.4 gereği hak ve nesafet kuralları incelenir.

Maddi tazminatın miktarını tam olarak hesaplayabilmek için uğranılan zarar ve kusur oranına bakılır.

Öndül Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimizin yasal haklarını mesleki etik değerlerine bağlı kalarak korumaktayız. Tazminat hukuku, araç değer kaybı ve diğer hukuki sorunlarınız için bizleri arayabilir, internet sitemizdeki iletişim formlarından merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.

kaza-sonrasi-deger-kaybi

Kaza sonrası değer kaybı, yargı kararlarına göre aracı hasar gören sürücülerin talep edebilecekleri kanuni haklarıdır. Günümüz şartlarında her araç sürücüsünün başına, umulmadık bir anda hasarlı trafik kazası gelebilir. Kara yollarının durumu, araç sürücülerinin dikkatsizliği, bilinç eksikliği, trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçların güvenlik eksiklikleri muhtemel kaza nedenleri arasında gösterilebilir.

Sürücülerin trafik kazalarında uğradıkları hasarı, kusurlu tarafın sigortasının karşılaması dışında da haklarınız bulunmaktadır. Gerçekleşen bir kazanın ardından aracınızda oluşan hasarın oluşturduğu zarara kaza sonrası değer kaybı denir. Öndül Avukatlık Bürosu olarak aracınızın uğradığı hak edilen değer kaybını sizden hiçbir ek ücret talep etmeden, doğrudan karşı tarafın sigorta şirketinden hesabınıza yatırılmasını sağlıyoruz.

Kaza Sonrası Değer Kaybı Nedir?

Maddi hasarlı trafik kazası, aracınızın birtakım tamirat ve onarım işlemlerinden geçmesine neden olur.  Bu işlemlerin neticesinde aracınız, ister istemez değer kaybına uğrar. Değer kaybına uğrayan bir aracın 2. el piyasası da doğal olarak düşer.

Kaza, kazada aracınızın uğradığı hasar, değişen parçalar, tutanak vs. tramer kayıtlarına girer. Aracınızı satmak istediğinizde hasara neden olan kaza ile ilgili tüm bilgiler sorgulama esnasında alıcı tarafından öğrenilir. Dolayısıyla aracınızın 2. el değeri düşer ve aracınızı değerinin altında bir bedelle satmak zorunda kalırsınız.

Böyle bir durumda aracınızın değer kaybını minimuma indirmek için birtakım şartlar vardır ve bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde kaza sonrası değer kaybını tazmin etmiş olursunuz. Öndül Avukatlık Bürosu, aracınızın kaybettiği değeri telafi edebilmeniz için gerekli olan şartları yerine getirmeniz için size yardımcı olmaktadır.

 Kaza Sonrası Değer Kaybı Talebi Şartları Nelerdir?

Aracınızın karıştığı kazada değer kaybını karşılayabilmeniz için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Kazada kusurunuz olmamalıdır ya da karşı tarafa göre kusurunuz daha az olmalıdır.
 • Kaza iki araçla meydana gelmelidir ve kazadan hemen sonra kaza ve hasar tespit tutanağı tutulmalıdır.
 • Talepte bulunabilmeniz için 2 yıllık zaman aşımı süresinin kaçırılmaması lazımdır.
 • Kazaya karışan aracınız 125.000 km’yi aşmamış olmalıdır.
 • Aracınız 10 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Araç değer kaybının tazmin edilebilmesi için karşı tarafın trafik sigorta poliçesi bulunmalıdır. Eğer trafik sigortası yoksa karşı taraf ödemeyi kendi cebinden yapmak zorunda kalır.
Kaza Sonrası Değer Kaybı

Kaza Sonrası Değer Kaybı

Hasar Kaybı Talebi Şartları

Bütün bu değer kaybı talebi şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde aşağıdaki belgelerle ve usulüne göre hazırlanan dilekçe ile kaza sonrası değer kaybının tazmini için karşı tarafın sigorta şirketine başvurulabilir. Bunun için aşağıdaki belgeler dosyaya konmalıdır:

 • Aracınızın karıştığı kazanın ardından hasar görmüş olan parçaları her açıdan gösteren fotoğraf çekilmelidir.
 • Kazadan sonra tutulan kaza ve hasar tespit tutanağı dosyaya eklenmelidir. Tutanakta kaza ile ilgili tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde bulunmalıdır.
 • (Maddi hasarlı trafik kazası tutanak örneği indir)
 • Dosyada ekspertiz raporu da bulunmalıdır. Ekspertiz raporu kanuna göre çalışan, ruhsatlı bir sigorta ekspertiz şirketinden alınmalıdır.
 • Onarım ve tamirat faturasının da dosyaya eklenmesi lazımdır. Fatura, aracınızın ne kadar değer kaybettiğini somutlaştırır.
 • Ruhsatın da dosyaya eklenmesi lazımdır.
 • Devletin tuttuğu tramer kaydının dosyaya eklenmesi ile aracınızın değer kaybettiğini resmi olarak ortaya koymuş olursunuz. Ancak kaza esnasında aracınızın zarar gören parçasının daha önce işlem gördüğü belirtiliyorsa araç değer kaybı başvurusunda bulunamazsınız.

Bu belgelerin tedarik edilmesinin ardından Öndül Avukatlık Bürosu olarak bütün işlemlerinizi takip edip aracınızın değer kaybı bedelinin kısa sürede hesabınıza yatırılmasını sağlıyoruz.

hasar-deger-kaybi-3

Aracınızın geçirdiği kaza sonrasında gerçekleşen bakım ve onarımların ardından kaybettiği değere hasar değer kaybı denir. Aracınızın 2. El piyasasındaki değeri kaza sonrasında tamir veya parça değişimi olması nedeniyle düşmektedir. Kazanın ardından aracınızın değer kaybını telafi edebilirsiniz, bunun için gözetilen bazı değer kaybı şartları vardır. Gerekli şartları karşılarsanız 15 gün içerisinde aracınızın değer kaybını tahsil edebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Talebi Şartları

Gerçekleşen bir kazanın ardından araç değer kaybı talebi şartları çerçevesinde yaptığınız başvurunun ardından kaybınızı tazmin edebilirsiniz. Hasar değer kaybı şartları aşağıdadır:

 • Kazayı iki araç yapmalıdır ve siz suçlu olan taraf olmamalısınız.
 • Kazadan hemen sonra kazanın oluş şeklini anlatan tutanak tutulmalıdır.
 • 2 yıllık zaman aşımı süresi kaçırılmamalıdır.
 • Aracınızın 125.000 km’yi geçmemesi lazımdır.
 • Aracınız 10 yaşını geçmemelidir.
 • Karşı tarafın trafik sigortası bulunmalıdır. Eğer karşı tarafın trafik sigortası yoksa şahıs araç değer kaybını bizzat öder.

Hasar Değer Kaybı Sorgulama

Aracınız bir kaza geçirdiyse ya da almak istediğiniz 2. El aracın kaza geçmişini öğrenmek istiyorsanız birtakım yolları kullanarak araç değer kaybı sorgulaması yapabilirsiniz. Kendi aracınızı e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Tramer sistemini kullanarak ya da Sigorta Bilgi Merkezi’nin sağladığı hizmetten yararlanarak kaza bilgilerine ulaşmanız mümkün. Sigorta Bilgi Merkezi’nin web sitesine girip 4 TL karşılığında kaza bilgilerini öğrenebilirsiniz. İkinci bir 4 TL karşılığında ise aracın hasar geçmişi, değişen parçaları, hasarı karşılayan şirketi, poliçe, tutanak, yaralanma ve ölüm detaylarını öğrenebilirsiniz.

Telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına sorgulama yapacağınız aracın şasi numarasını ya da plaka bilgilerini boşluk bırakmadan yazarak 5664’e mesaj yollayıp 2003’ten sonraki kaza bilgilerine 7 TL karşılığında ulaşmanız mümkün. Ayrıca aşağıdaki bilgileri de elde edebilirsiniz:

DETAY yazıp boşluk bırakarak aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda aracın marka, model, plaka değişimi, kayıtlı olduğu iller, araç türündeki değişimler, son sahibinde aracın kalma süresi, kasko bilgisi, trafiğe çıkış bilgisi gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Hasar Değer Kaybı

Hasar Değer Kaybı

 • PARCA yazıp boşluk bırakarak aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda araçta değişen bir parça olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
 • TUTANAK yazıp boşluk bırakarak aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda kaza tespit tutanağına ulaşabilirsiniz.
 • KASKO ya da TRAFİK yazıp boşluk bırakarak aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda poliçe bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aracınız bir kazaya karıştıysa değer kaybını karşılamak için araç değer kaybı başvurusu yapmalısınız. Bunun için aşağıdaki belgelerin dosyaya konması lazımdır:

 • Aracınızın değer kaybına uğradığını ortaya koyan ve her açıdan çekilmiş fotoğraflar en önemli kanıtlardan biridir.
 • Kazanın ardından tutulan kaza ve hasar tespit tutanağının dosyaya eklenmesi lazımdır.
 • Aracınızın tamir ve onarım masraflarını gösteren faturanın da dosyaya eklenmesi lazımdır. Bu, sizin ne kadarlık bir kayba uğradığınızı gösterir.
 • Hasar Değer Kaybı Araç Bilgileri
 • Ruhsat da dosyada bulunmalıdır.
 • Dosyaya konulacak tramer kaydı aracınızın uğradığı hasarın ve sizin maddi kaybınızın tescillenmesi anlamına gelmektedir. Ancak kazada hasar gören parça daha önce bir tamirat geçirdiyse bu parça için araç değer kaybı başvurusunda bulunamazsınız.
 • Araç değer kaybı başvurusu yapılmadan önce sigorta ekspertiz ruhsatı olan bir şirketten ekspertiz raporu alınmalıdır. Bu noktada akla “Araç Değer Kaybı Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?” sorusu gelmektedir. araç değer kaybı için ekspertiz raporu Hazine Müsteşarlığı tarafından ruhsat verilen Bağımsız Sigorta Eksperleri tarafından verilmektedir. Kara araçları alanında sigorta eksperliği yapan bir şirkete başvurmanız durumunda ekspertiz raporu alabilmeniz mümkündür.

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği

Araç değer kaybını telafi etmek için hazırladığınız dosyayı usulüne uygun olarak yazılmış bir dilekçe ile karşı tarafın sigorta şirketine sunmalısınız. Bu dilekçede kazanın oluş şekli, plaka bilgisi, poliçe numarası, tarih ve adresin bulunması lazımdır. Sigorta şirketi kanunen 15 gün içerisinde dilekçenize yanıt vermek durumundadır.

arac-deger-kaybi-basvuru

Araç değer kaybı başvuru işlemleriniz öncesinde ekspertiz raporu temin edilerek kaza ile ilgili detaylara resmiyet kazandırılmalıdır. Öndül Avukatlık Bürosu, başvuru dosyanızı eksiksiz olarak hazırlayarak süreci adınıza takip eder. Ek herhangi komisyon ödemeden başvurunuzu gerçekleştirebilir, hak edilen tutarın sigorta şirketi tarafından, doğrudan sizin hesabınıza ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Ekspertiz Raporu Nasıl Alınır?

Araç değer kaybı ekspertiz raporu, sadece ekspertiz hizmeti veren alanında uzman firmalardan temin edildiği ölçüde doğru bilgiler içermektedir. Raporunuzu alırken dikkat etmeniz gereken konu kaşeli ve imzalı olarak elde edilen bulguları yetkili firmanın onaylamasıdır. Araç değer kaybı başvuru dosyanıza eklenecek ekspertiz raporu, uğradığınız hasarı ispatlamanızda kaza tutanağı ile birlikte önemli bir belgedir.

Araç Değer Kaybı Sorgulama

Araç Değer Kaybı Sorgulama işlemleri için bizlere geçirilen kaza ve aracınızla ilgili bilgileri göndermeniz yeterlidir. Emsal kararlar ve aracınızın durumuna göre, kusurlu olan karşı tarafın sigorta şirketinden alabileceğiniz tutarı hesaplamaktayız.

İkinci el araç alan kişiler, satın almak istedikleri aracın herhangi bir kaza yapıp yapmadığını merak eder, bunun için aracı farklı muayenelerden geçirirler. İkinci el araç alanların bu tutumu, araçların değer kaybıyla ilgili bir şuur oluşmasını sağlamıştır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Bir kaza meydana geldiğinde kazaya maruz kalan araçların onarıldıktan sonra ikinci el piyasasında değer kaybetmesine araç değer kaybı adı verilmektedir. Aracın modeli, ikinci el ya da sıfır alış fiyatı ne kadar yüksek olsa da bir araç kaza geçirdiğinde ister istemez satış fiyatı üzerinden değer kaybedecektir.

Araç değer kaybı hesapla için Kasko Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu kullanılmaktadır.

Araç Değer Kaybınızı Kim Öder?

Kaza yapan araç çok iyi bir tamir görse de değer kaybına uğrar. Kaza meydana geldikten sonra suçlu olan taraf araç değer kaybını karşılamak durumundadır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bilinmelidir ki kazada kusurlu olan tarafın zorunlu trafik sigortası, araç değer kaybını temin etmekle yükümlüdür.

Sigorta poliçesinin kapsamı araç değer kaybını karşılamak zorunda ise de kasko poliçeleri böyle bir sorumluluk altında değildir. Kazada kusurlu olsun olmasın, iki tarafın kasko poliçesi de eğer kasko şirketi ile özel bir anlaşma yapılmadıysa araç değer kaybını karşılamak zorunda değildir. Bu nedenle hasarın kasko şirketinden değil, sigorta şirketinden karşılanmış olması önemlidir.

Araç Değer Kaybı Başvuru

Araç Değer Kaybı Başvuru

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Aracınızın zarar gören parçasını orijinal yedek parça ile değiştirseniz bile resmi kayıtlarda aracınız değer kaybetmiş olarak görülecektir. Kusurlu tarafın sigorta şirketinden aracın değer kaybını tazmin etmek için başvurabilirsiniz. Eğer sigorta şirketi birtakım nedenler öne sürüp aracınızın değer kaybını karşılamak istemezse araç değer kaybı için dava açma hakkına sahipsiniz. Kaza meydana geldikten sonra araç değer kaybı için  zarar gören taraf Asliye Ticaret Mahkemelerine ya da Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açma hakkına sahiptir. Zarar gören taraf iseniz;

 • kazayı tutanak altına alındıysa,
 • 2 yıllık zaman aşımı süresi dolmadıysa,
 • araç 125.000 km’yi geçmediyse,
 • araç 10 yaşında büyük değilse araç değer kaybı davası açabilir.

Araç Değer Kaybı Başvuru İşlemleri

Kazadan sonra, doğal olarak aracınızın ne kadar eğer kaybettiğini sağlıklı bir şekilde öğrenmek istersiniz. Kazada zarar gören aracın değer kaybının hesaplanmasında birtakım sorunlar olabilir. Bunun için üzülmenize gerek yok. Aracınız bir kaza yaptıysa ve siz aracınızın değer kaybını öğrenmek istiyorsanız iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşarak bilgi alabilir, başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.