İş Kazası Tazminatı Davası Nedir

İş Kazası Tazminatı Davası Nedir

İş kazası tazminatı iş sebebi ile ortaya çıkan yaralanma ve ölüm durumunda açılmaktadır. Davayı ilgili çalışan ya da yakınları sorumlu iş verene karşı açma hakkına sahiptir. İşveren asıl yüklenici olabileceği gibi diğer tüm alt yükleniciler de olabilmektedir. Bu davanın türü ise maddi ve manevi tazminat davaları arasında yer almaktadır. Davanın iş kazası başlığı ile açılabilmesi için ise bazı şartlara uyması gerekmektedir.

İş Kazası Olarak Nitelendirilen Durumlar

Sosyal Sigortalar Kanunu, iş kazası olarak kabul edilen halleri detaylı bir biçimde belirtmektedir. Buna göre çalışma esnasında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal tüm zararlar kaza olarak kabul edilmektedir. İş yerinde gerçekleşen kalp krizi gibi tüm sağlık problemleri de buna dahildir. İşçi görevi nedeniyle başka bir yere gönderilmişse ve kazaya uğramışsa iş kazası tazminatı isteme hakkına sahiptir.

İş sebebi ile taşıtta ve trafikte meydana gelen olaylar da iş kazaları kategorisine girmektedir. Ancak bu durumda meydana gelen yaralanmalara trafik iş kazaları adı verilmektedir. İş kazaları mevzuatı emziren anneler için ayrı bir madde taşımaktadır. Buna göre; annenin çocuğuna süt verirken geçirdiği kazalar da tazminat hakkı oluşturmaktadır.

Davada Görev Yetkisi Bulunan Mahkemeler

İş kazalarına bakacak mahkemeler bazı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre davalara genellikle davanın açıldığı yerleşim yeri mahkemeleri bakmaktadır. Kazanın ortaya çıktığı yere ait iş mahkemeleri de iş kazası tazminatı davası için görevlendirilebilmektedir.  Kazanın ölüm ile sonuçlandığı durumlarda ise yine yerleşim yeri mahkemeleri görevlendirilmektedir.

İş kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi unutulmamalıdır. Buna göre iş kazası oluştuktan maksimum 10 yıl sonraya kadar dava açılabilmektedir. Dava açılımı ile beraber iş kazasının tespiti davası da devreye girmektedir.

İş Kazasının Tespiti

İş kazalarında durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek iş verenin sorumluluğundadır. Herhangi bir iş kazası tazminat talep edilebilmesi için de iş kazasının kanıtlanması gerekmektedir. Kurum müfettişleri incelemesi sonucunda kazanın varlığı ve kusurlu taraflar ortaya çıkarılmaktadır. Müfettişler tarafından düzenlenen raporda olayın kaza olarak nitelendirilmesi halinde işçiye iş kazası tazminatı davası hakkı doğmaktadır. Buna göre davacı, iş mahkemesinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.