İştirak Nafakası Nedir

İştirak Nafakası Nedir

İştirak nafakası, ergin olmamış çocuk için velayeti verilmeyen eşe hakim tarafından verilen, herhangi bir talep söz konusu olmadan hakim tarafından verilen nafaka türüdür. İştirak nafaka nedir diye sorduğumuzda; nafaka durumunda eşlerin kusurları gibi durumlar söz konusu değildir. Burada ana amaç çocuğun sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için velayetin verilmediği eşin katkı verebilmesini sağlamaktır. Yani iştirak nafakası nedir sorusunun kısaca cevabı bu şekildedir.

Boşanmanın gerçekleşmesinden önce, tedbir nafakası olarak isimlendirilen durum, ayrılık gerçekleşir gerçekleşmez, iştirak nafakasına dönüşmesi durumu bulunur. Kanunen iştirak nafakası davalarına Aile Mahkemeleri bakmakla yükümlüdürler.

İştirak Nafakasını Kim Talep Edebilir?

Yukarıda belirttiğimiz üzere çocuğa bakma gücü olan ancak çocuğun vesayetinin verilmediği eşin masraflara ortak olması durumuna iştirak nafaka ismi verilir. İştirak nafakasını aşağıda belirtilen kişiler talep edebilirler;

– Çocuğa mahkeme tarafından atanmış kayyum,

– Fiili bir şekilde çocuğa bakmakta olan eş tarafı,

– Ayırt edebilme becerisine sahip olan çocuklar,

– Çocuğun vasisi, bu kişiler iştirak nafaka için mahkemeye başvurarak dava açabilme yetkisine sahiptirler.

İştirak Nafakasının Hesaplanması

İştirak nafakası, çocuğun eğitim durumu, yaşı, içinde bulunulan zamanın ekonomik koşullarında paranın satın alma gücü, anne ve babanın ekonomik durumları gözetilerek hakim tarafından belirlenir. Çocuğun başka gelirleri varsa bu durumda iştirak nafakasının miktarı belirlenirken göz önüne alınır. Yani ilk okul çağında, lisede veya üniversitede bulunan çocuğun nafaka miktarı birbirinden farklı olacaktır. Çocuk maddi durumu kötü olan eşin yanında kalıyorsa miktar çoğalır, maddi durumu iyi olan eşin yanında bulunuyorsa miktar azalabilir.

İştirak Nafakasının Kesilebileceği Durumlar

– Çocuğun 18 yaşını doldurması,

– Çocuğun medeni halinin değişmesi,

– Çocuğa nafaka veren kişinin hayatını kaybetmesi nafakanın kesilmesine yol açabilir.

Çocuk 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen eğitimine devam ediyorsa, nafaka kesilmeyecektir. Nafaka kararı verilmiş olmasına rağmen çocuğa ödenmiyorsa bu durumda kişiden icra yoluyla bu talep edilebilir. Eğer varsa kişinin maaşı, emekli aylığı, malların icra yoluyla el konulması gibi durumlarla nafaka alınabilir. Ancak daha önceden yapılan uyarılara rağmen nafaka verecek olan kişi bunu ödemiyorsa kanunen kişinin hapis cezası alması söz konusu olabilir. İştirak nafakası nedir, hangi durumlarda ödenmelidir sorularını cevapladık. Bu nafakanın 10 yıl süre zarfı bulunur.