Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?

Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?

Kalp krizi iş kazası sayılır mı? İş yerinde veya mesai saati içinde ruhen veya bedenen kalıcı zarar görme durumuna verilen addır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için o kişinin sigortalı çalışması zorunludur. Aksi takdirde o iş yerinde çalıştığını iddia edemez ve hak talebinde de bulunamaz.

İş Kazaları Sayısı Çok Fazla

İş kazaları ülkemizde maalesef çok sık meydana gelmektedir. Uzun çalışma saatleri ve tedbirsiz çalışma alanları bu sayıyı artırırken madencilik, inşaat ve tıp sektöründe çokça rastlanır hale gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda iş kazaları ile ilgili geliştirilmiş maddeler yer almaktadır.

Hangi Türk Kazalar İş Kazası?

Peki bu maddelere göre hangi tür kazalar iş kazası olarak kayda geçmektedir? Bedeni ve ruhu kalıcı olarak yaralayan ve hayatı kısıtlayan her türlü kaza iş kazası olarak geçmektedir. Psikolojik olarak çalışamaz ya da hayatınızı idame ettiremez haline gelmeniz de bir iş kazasıdır. Bunun şartı, kazayı geçirdiğiniz 3 iş günü içinde bunu hem iş yerine hem de gerekli mercilere bildirmektir. Bildirimi iş yeri yapabilmektedir. Bunda da zorlayıcı bir durum söz konusu değildir. İnternetten Sosyal Güvenlik Kurumu’na E bildirim yaparak çalışanın kaza geçirdiğini bildirmesi yeterlidir.

En Çok Sorulan Sorulardan Biri: Kalp Krizi

Peki en çok sorulan sorulardan biri de doğal gelişen hastalıkların dolaylı olarak iş kazası olup olmayacağıdır. Buna istinaden kalp krizi iş kazası sayılır mı? Evet, en çok sorulan sorulardan biri kalp krizi iş kazası sorusudur. Cevabı şu şekildedir: 2016 yılına kadar iş yerinde kalp krizi geçiren çalışanlar iş kazası geçirmiş sayılmıyorlardı. Fakat bu kanun 2017 yılından itibaren geliştirildi. Artık kalp krizi iş kazası sorusuna “Evet” yanıtını verebiliriz.

Kalp Krizi İş Kazası Sayılıyor

2016/21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile iş yerinde geçirilen kalp krizi dolaylı olarak çalışma koşullarına bağlı algılanmaktadır. İş yeri stresi, çalışma ortamı, işe ayrılan mesai kalp krizini tetikleyen unsurlar olarak bilindiğinden iş yerinde kalp krizi geçiren bir çalışan iş kazası geçirmiş olur. Böylelikle iş kazası bildirilir ve çalışan devletin sunduğu imkanlardan faydalanabilir.