istirak-nafakasi-nedir

İştirak Nafakası Nedir

İştirak Nafakası Nedir

İştirak nafakası, ergin olmamış çocuk için velayeti verilmeyen eşe hakim tarafından verilen, herhangi bir talep söz konusu olmadan hakim tarafından verilen nafaka türüdür. İştirak nafaka nedir diye sorduğumuzda; nafaka durumunda eşlerin kusurları gibi durumlar söz konusu değildir. Burada ana amaç çocuğun sağlık, eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için velayetin verilmediği eşin katkı verebilmesini sağlamaktır. Yani iştirak nafakası nedir sorusunun kısaca cevabı bu şekildedir.

Boşanmanın gerçekleşmesinden önce, tedbir nafakası olarak isimlendirilen durum, ayrılık gerçekleşir gerçekleşmez, iştirak nafakasına dönüşmesi durumu bulunur. Kanunen iştirak nafakası davalarına Aile Mahkemeleri bakmakla yükümlüdürler.

İştirak Nafakasını Kim Talep Edebilir?

Yukarıda belirttiğimiz üzere çocuğa bakma gücü olan ancak çocuğun vesayetinin verilmediği eşin masraflara ortak olması durumuna iştirak nafaka ismi verilir. İştirak nafakasını aşağıda belirtilen kişiler talep edebilirler;

– Çocuğa mahkeme tarafından atanmış kayyum,

– Fiili bir şekilde çocuğa bakmakta olan eş tarafı,

– Ayırt edebilme becerisine sahip olan çocuklar,

– Çocuğun vasisi, bu kişiler iştirak nafaka için mahkemeye başvurarak dava açabilme yetkisine sahiptirler.

İştirak Nafakasının Hesaplanması

İştirak nafakası, çocuğun eğitim durumu, yaşı, içinde bulunulan zamanın ekonomik koşullarında paranın satın alma gücü, anne ve babanın ekonomik durumları gözetilerek hakim tarafından belirlenir. Çocuğun başka gelirleri varsa bu durumda iştirak nafakasının miktarı belirlenirken göz önüne alınır. Yani ilk okul çağında, lisede veya üniversitede bulunan çocuğun nafaka miktarı birbirinden farklı olacaktır. Çocuk maddi durumu kötü olan eşin yanında kalıyorsa miktar çoğalır, maddi durumu iyi olan eşin yanında bulunuyorsa miktar azalabilir.

İştirak Nafakasının Kesilebileceği Durumlar

– Çocuğun 18 yaşını doldurması,

– Çocuğun medeni halinin değişmesi,

– Çocuğa nafaka veren kişinin hayatını kaybetmesi nafakanın kesilmesine yol açabilir.

Çocuk 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen eğitimine devam ediyorsa, nafaka kesilmeyecektir. Nafaka kararı verilmiş olmasına rağmen çocuğa ödenmiyorsa bu durumda kişiden icra yoluyla bu talep edilebilir. Eğer varsa kişinin maaşı, emekli aylığı, malların icra yoluyla el konulması gibi durumlarla nafaka alınabilir. Ancak daha önceden yapılan uyarılara rağmen nafaka verecek olan kişi bunu ödemiyorsa kanunen kişinin hapis cezası alması söz konusu olabilir. İştirak nafakası nedir, hangi durumlarda ödenmelidir sorularını cevapladık. Bu nafakanın 10 yıl süre zarfı bulunur.

yarali-ailesinin-manevi-tazminat-hakki

Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı

Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı

Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan bir işçinin, bu iş yerinde yaralanması ya da kaza geçirmesi sonucunda iş yeri kazası tazminat hakkı doğmaktadır. İş yerinde gerçekleşen kazalar iş kazası olarak geçmektedir. Herhangi bir yaralanma, kaza ya da ölüm sonucunda bu kişinin ailesi tazminat davası açabilir. Bu dava yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı olarak hukukta yer almaktadır. Yaralı ailesi iş yerine karşı herhangi bir yaralanma ya da ölüm sonucunda maddi ve manevi tazminat davası açma hakkında sahiptir.

İş yerinde gerçekleşen kaza ve yaralanma sonucunda ilk olarak ceza davası açılmaktadır. Dava açıldıktan sonra yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı davasından geri çekilme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. İş kazası sonucunda açılan ceza davasından sonra maddi ve manevi olarak tazminat davaları açılmaktadır.  Aynı zamanda belirli bir süre çalışamayacak derecede yaralanan işçiler için iş görememesi sonucunda firmadan destek tazminatı istenebilir.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş yerinde gelen kaza sonucunda yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı davası açması beklenir. Bu dava tamamen işçinin ve ailesinin inisiyatifine kalmıştır. Manevi tazminat davası açmak için kazanın iş yerinde ya da iş ile ilgili meydana gelmiş olması gerekmektedir. Manevi tazminat davası hem psikolojik zarar hem de fiziksel meydana gelen yaralanmalar için direk olarak açılmaktadır. İş yerinde meydana gelen kaza sonucunda gerçekleşen ölüm ile kişinin ailesi şirkete hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat davası açabilmek için fiilin gerçekleşmiş olması ve bundan zarar görülmüş olması gerekmektedir. Fiil ile yaşanan yaralanma arasında bir nedensellik bağı bulunması gözetilmektedir. Yaşanılan kazanın hukuka aykırı olması da tazminat davası açmak için en önemli maddedir. Kişinin belirli bir zarar görmesi manevi tazminat davası açması için yeteli bir nedendir.

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Manevi tazminat davasında olduğu gibi maddi tazminat davasında da işçinin iş sırasında zarar görmesi, yaralanması ya da ölüm meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu yaralanma sonucunda yaralı ailesi yerleşim yerinde bulunan iş mahkemesine maddi tazminat davasını açma talebinde bulunabilir. Davanın açma süresi ise 10 yıldır.

trafik-kazasi-maddi-tazminat-davasi

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik kazası maddi tazminat davası. Birden fazla motorlu araç sebebi ile oluşan yaralanma ve ölümlerde tazminat hakkı doğmaktadır. Zarara uğrayan şahısların mal varlıklarına zarar geldiği durumlarda da trafik kazası maddi tazminatı talep edilebilmektedir. Yani bu tazminat türünde hem bedensel hem de mal varlığındaki zararlar geçerli sayılmaktadır.

Trafik kazası neden gösterilerek açılan davalarda kazanın haksız fiil olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Hukuki açıdan haksız fiil olan eylemler; zamanaşımları, mahkeme yetkileri ve tazminat miktarlarını etkilemektedir.

Trafik Kazası Tazminatı Dava Tarafları

Trafik kazaları için açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları zarara uğrayan şahıs tarafından açılmaktadır. Kaza anında ağır yaralanma durumu ile karşılaşıldığında yaralının yakınları dava açabilmektedir. Ancak yaralı yakınları yalnızca manevi tazminat davası hakkına sahiptir. Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında ise ölen kişinin yakınlarına daha fazla hak tanınmaktadır. Buna göre ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri maddi ve manevi tazminat hakkına sahiptir. Yaralı ve yakınlarının ise dava açabileceği çok sayıda muhatap bulunmaktadır.

Araç sürücüsü, araç sahibi, araç işletmecisi ve sigorta şirketi trafik kazası maddi tazminatı talep edilebilecek kişilerdir. Kusurlu sürücüler haksız fiil gerekçesi ile tazminat davası açılabilecek ilk muhatap olarak kabul edilmektedir. Araç işleteni ve araç sahibi ise işletmeci olarak kabul edildiğinden tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine tazminat açabilmek için de zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekmektedir.

Davada Görevli Mahkemeler

Trafik kazası baz alınarak açılan tazminat davalarında farklı mahkemeler yetkilendirilmektedir. Buna göre davacı veya davalının yerleşim yeri mahkemesi trafik kazası maddi tazminatı davasına bakabilmektedir. Yine trafik kazasının ortaya çıktığı yer mahkemesi de bu davada görev alabilmektedir. Dava başvuru için son seçenek ise sigorta şirketi merkezinde bulunan yer mahkemeleridir.

Tazminat Tutarını Etkileyen Faktörler

Trafik kazası sebebiyle verilen tazminat kararlarında mağdur tarafa destek verilmesi hedeflenmektedir. Buna göre tazminat tutarı hesaplanırken farklı etmenler göz önüne alınmaktadır. Davalı ve davacının ekonomik gücü ve olaydaki kusur oranları dikkate alınan ilk etmenlerdir. Olayın nasıl ortaya çıktığı, hak ve nesafet kuralları ise diğer etmenler arasında yer almaktadır. Tüm etmenlerin yanı sıra yaralının kazanç kaybı ve iş gücü kaybı da tazminat tutarına belirli bir oranda eklenmektedir.

is-kazasi-tazminati

İş Kazası Tazminatı Davası Nedir

İş Kazası Tazminatı Davası Nedir

İş kazası tazminatı iş sebebi ile ortaya çıkan yaralanma ve ölüm durumunda açılmaktadır. Davayı ilgili çalışan ya da yakınları sorumlu iş verene karşı açma hakkına sahiptir. İşveren asıl yüklenici olabileceği gibi diğer tüm alt yükleniciler de olabilmektedir. Bu davanın türü ise maddi ve manevi tazminat davaları arasında yer almaktadır. Davanın iş kazası başlığı ile açılabilmesi için ise bazı şartlara uyması gerekmektedir.

İş Kazası Olarak Nitelendirilen Durumlar

Sosyal Sigortalar Kanunu, iş kazası olarak kabul edilen halleri detaylı bir biçimde belirtmektedir. Buna göre çalışma esnasında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal tüm zararlar kaza olarak kabul edilmektedir. İş yerinde gerçekleşen kalp krizi gibi tüm sağlık problemleri de buna dahildir. İşçi görevi nedeniyle başka bir yere gönderilmişse ve kazaya uğramışsa iş kazası tazminatı isteme hakkına sahiptir.

İş sebebi ile taşıtta ve trafikte meydana gelen olaylar da iş kazaları kategorisine girmektedir. Ancak bu durumda meydana gelen yaralanmalara trafik iş kazaları adı verilmektedir. İş kazaları mevzuatı emziren anneler için ayrı bir madde taşımaktadır. Buna göre; annenin çocuğuna süt verirken geçirdiği kazalar da tazminat hakkı oluşturmaktadır.

Davada Görev Yetkisi Bulunan Mahkemeler

İş kazalarına bakacak mahkemeler bazı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre davalara genellikle davanın açıldığı yerleşim yeri mahkemeleri bakmaktadır. Kazanın ortaya çıktığı yere ait iş mahkemeleri de iş kazası tazminatı davası için görevlendirilebilmektedir.  Kazanın ölüm ile sonuçlandığı durumlarda ise yine yerleşim yeri mahkemeleri görevlendirilmektedir.

İş kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında zamanaşımı süresi unutulmamalıdır. Buna göre iş kazası oluştuktan maksimum 10 yıl sonraya kadar dava açılabilmektedir. Dava açılımı ile beraber iş kazasının tespiti davası da devreye girmektedir.

İş Kazasının Tespiti

İş kazalarında durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek iş verenin sorumluluğundadır. Herhangi bir iş kazası tazminat talep edilebilmesi için de iş kazasının kanıtlanması gerekmektedir. Kurum müfettişleri incelemesi sonucunda kazanın varlığı ve kusurlu taraflar ortaya çıkarılmaktadır. Müfettişler tarafından düzenlenen raporda olayın kaza olarak nitelendirilmesi halinde işçiye iş kazası tazminatı davası hakkı doğmaktadır. Buna göre davacı, iş mahkemesinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

arac-deger-kaybi-tazminati

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Araç değer kaybı tazminatı ikinci el araç alımında aracın değerleri ve kaza durumları önemlidir. Bundan dolayı araç değerlerini doğru bir şekilde bilmek ve ağır kazalarını tespit etmek aracın değeri hakkında sağlıklı veriler verir. Günümüzde hemen hemen her gün araç kazaları yaşanmaktadır.

Bu araçların kazaları zorunlu trafik sigortası olan trafik sigorta poliçesi tarafından karşılanmaktadır. Bu zorunlu sigorta sadece karşı tarafın araç hasarını karşılamaktadır. Kaza sonucundan tutanak tutulur ve bu tutanak tutulması neticesinde araçların hasarı onarılır. Resmi kayıtlara işlenen bu kayıtlar neticesinde ise aracın değeri düşmektedir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Aracın değerini düşüren pek çok husus bulunmaktadır. İkinci el araç alacak veya aracını satacak kişiler de araç değer kaybı hesaplama işlemi ile araçlarının gerçek değerini öğrenmektedirler. Aracın değerinin kaybını etkileyen pek çok durum bulunmaktadır. Bu hususlardan ilki ise aracın kilometresidir. Kilometresi fazla olan araçların araç değerleri ile ters orantılıdır. Kilometre ne kadar artarsa araç değeri de o kadar düşecektir. Araç değer kaybı hesaplama işlemi yaparken bu hususa dikkat etmek gerekir.

Aracın değerini düşüren bir diğer etmen ise aracın kaza geçmişidir. Fazla kazaya karışmış araçların değerleri de ona göre düşecektir. Bunun için kaza geçmişi resmi kayıtlarda çok olan araçların değer kaybı da o kadar fazla olacaktır. Araç değer kaybı hesaplama yaparken dikkat edilmesi gerekilen bir diğer etmen ise aracın parçalarının orijinallik durumudur. Araçlar kazaya karışmasa dahi sürtünmeden veya başka bir yere çarpmadan dolayı aracın parçaları zarar görebiliyor. Bundan ötürü araç sahipleri hasarlı bölgeyi boyatmaktadır. Boyalı araçlar aynı şekilde değer kaybına uğruyorlar.

Araç Değer Kaybı Tazminat Davaları

Araç değer kayıpları için sigorta şirketlerine maddi tazminat davaları açılabilmektedir. Eğer ikinci el almış olduğunuz aracın sigorta şirketi tarafından daha az bir hasar gözükürse bu durumu tespit etmeniz durumunda tazminat davası açabilirsiniz. Tazminat davasını sadece sigorta şirketlerine değil şahıslara da açabiliyorsunuz. Bunun için aracın değer kaybının doğru bir şekilde hesaplanması ve buna yönelik satış gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Araç kazaya karışmanız durumunda ise yine karşı tarafa tazminat davası açabiliyorsunuz.

trafik-kazasi-tazminati

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı hakkında her şey. Trafik kazaları ölümlerin en çok olduğu kazalardır. Trafik kazaları ölüm veya yaralanma sonuçları doğurur. Trafik kazaları davaları için düzenlenmiş hukuksal kanunlar vardır. Bu kanunlar kapsamında trafik kazaları davaları değerlendirilir. Can kaybı yaşanmış veya yaralanma olan kazalar farklı şekilde değerlendirilir.

Trafik Kazaları

Trafik kazalarını pek çoğu sürücü hatalarından veya kurallara uymamaktan kaynaklıdır. Trafik kazası geçiren kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için açılan trafik kazaları, sonucu trafik kazası tazminatı hakkı doğar.

Trafik Kazası Tazminatları
Trafik kazalarında trafik kazası tazminat davaları farklı kişilere açılabilir.

Sürücüye, Araç Sahibine Veya Kazaya Sebebiyet Veren Kişilere Açılan Davalar

Trafik kazasında trafik kazası tazminat davası hepsine birden açılabilir. Sürücü ve araç sahibi farklı ise ikisine de dava açılabilir. Kazanın olduğu yerde kazanın olmasında etken olan bir başka kişi var ise o kişiye de trafik kazası tazminatı davası açılabilir.

Trafik Sigortası Şirketine Açılan Davalar

Sigorta şirketleri kazalar sonucu belirli tazminatları karşılamak zorundadır. Bu tutarlar sigorta poliçesinde belirtilmiştir. Buradaki tutarda değişiklik olabilir. Poliçedeki miktarın üstüne çıkması durumunda kazadan sorumlu diğer kişilerden talep edilebilir. Kazaya uğrayan kişiler trafik kazası tazminat talebi için direk olarak sigorta şirketi ile iletişime geçebilirler.

Güvence Hesabına Karşı Açılan Davalar
Bu davalar, genelde kazanın sebebi olan kişinin bilinmediği veya sigortalının bulunamadığı durumlarda, çalınma durumlarında, sigorta şirketinin iflası gibi durumlar da güvence hesabından zarar miktarı talep edilebilir. Ödenmediği takdir de trafik kazası tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazasında Tazminat İçin Karşılanabilecek Giderler

Cenaze masrafları, hastane tedavi masrafları, kazada ölen kişilerin bakımından sorumlu olduğu yakınlarına ödenmesi gereken tutar, kaza sonucu yaralanan kişide oluşan bedensel engel durumunda karşılanacak giderler, manevi olarak ödenen tazminat, kaza sonucu araçta oluşan hasar masrafları ve diğer masraflar trafik kazası tazminat davaları içerisinde yer alan masraflardır.

Trafik kazaları sonucu yaralanan kişide meydana gelen kalıcı engel veya sakatlıklar da ödenecek olan trafik kazası tazminatı hesaplanırken engeli olan kişinin durumu değerlendirilir. Engeli olan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması tazminat miktarı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konudur.

sigorta-avukati

Sigorta Avukatı

Sigorta Avukatı

Sigorta sözleşmeleri arasında doğan çözümsüzlük içinde olan sözleşmelerin çözüme kavuşturulması amacı ile sigorta avukatları görev yapmaktadır. Sigorta avukatları trafik kazalarından doğan maddi kayıplar ile birlikte maddi ve manevi tazminatının uyuşmazlığı ile doğan davalara bakmaktadır. Toplumda oldukça sigorta avukatlarına görev düşmektedir. Bu yüzden sigorta avukatlarına talep de her zaman doğabilmektedir. Sigorta sözleşmelerinde ki maddelerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacı ile kişinin haklarını koruyan bir davayı üstlenen ve bu davaları da yasalarla savunan kişilere sigorta avukatı denilmektedir.

Her yıl binlerce sigorta sözleşmeleri imzalanmaktadır. Ve bundan dolayı da oldukça fazla sigorta sözleşmelerinde uyuşmazlıklar doğabilmektedir. Sigorta feshi gibi davalara da yine sigorta avukatları baktığı için oldukça fazla bir talep yoğunluğu oluşabilmektedir.

Sigorta Sözleşmeleri Türleri ve Sigorta Avukatının Rolü

Tarafların birbirlerine karşı borç ve alacak durumunda yükümlü olması durumuna ve bu durumun kanunlar ile birlikte resmi evraklara dökülmesi durumu ile sigorta sözleşmeleri oluşmaktadır. Ülkemizde de pek çok sigorta sözleşmeleri vardır. Özellikle zorunlu trafik sigortası da buna bir örnektir. Ülkemizde milyonlarca araç kullanıcısı olduğundan dolayı her yıl yenilenen binlerce zorunlu trafik sigortaları yapılmaktadır. Bu sigortalar trafik kazalarında yaşanacak maddi hasarların önüne geçmek için kullanılmaktadır.

Sigorta Avukatının Görevleri Nelerdir?
Sigorta avukatının pek çok görevleri bulunmaktadır. Bu görevler kanunlar ile belirlenmiştir.

– Sigorta avukatı sigorta sözleşmelerinden doğan alacak verecek davalarına bakmaktadır.
– Şahıslar ve sigorta şirketleri arasında ki sigortadan doğan uyuşmazlıkların çözümü için görev yapmaktadırlar.
– Sigorta hukukuna göre bu hukuka ilişkin uyuşmazlıklar ile oluşan davalara da sigorta avukatları bakmaktadır.
– Trafik kazaları da oluşan maddi kayıplara ilişkin davalar da sigorta avukatları ile çözümlenmektedir.

Sigorta Avukatlarının Deneyimi

Sigorta’dan doğan oluşan uyuşmazlıklar ile açılan davalarda sigorta avukatları üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bundan dolay deneyimli bir sigorta avukatı ile bu davalara dahil olmak oldukça önemlidir. Genellikle maddi kayıplar ile açılan davalar olduğu için iyi bir sigorta avukatı ile bu davaları kazanmak muhtemeldir. Sigorta avukatı bu tür davalar için mahkemeye sunacağı en doğru ayrıntılar ile hazırlanmış bir dava dilekçesi hazırlayacaktır. Bu dava dilekçesi sigorta davalarında önem teşkil etmektedir.

arac-hasar-sorgulama-01

Araç Hasar Sorgulama

İkinci el araç satın alacaksanız ya da sizin aracınızı bir başkası satın almak istiyorsa araç hasar sorgulama işlemini yaparak aracın kaybettiği değerin öğrenilmesi mümkündür. Araç hasar sorgulama işlemini yapmanız, satın alacağınız aracın uğradığı araç değer kaybının ne kadar olduğunu bilmeniz açısından önemlidir. Böylece aracın ne kadarlık bir maddi hasara uğradığını, bunun trafik sigortası ya da kasko tarafından karşılanıp karşılanmadığını, hasarın yetkili servise mi özel servise mi yaptırıldığını öğrenmiş olursunuz.

Araç Hasar Sorgulama İşlemi

Araç hasar sorgulama ile aracın geçmişini, hangi parçalarının işlem gördüğünü TRAMER kaydı ile rahatça öğrenirsiniz. Bunun için elbette birtakım yollar vardır. Araç sizinse ve aracınızın hasar kaydını sorgulamak istiyorsanız bunu kendi şifrenizle e-devlet üzerinden pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ancak e-devlet üzerinden size ait olmayan bir aracın sorgulamasını yapmanız imkansız.

Satın almak istediğiniz aracın araç hasar sorgulamasını ise TRAMER sistemi ya da Sigorta Bilgi Merkezi’nin sunduğu hizmet aracılığı ile yapabilirsiniz. Sigorta Bilgi Merkezi’nin internet sitesine girdiğiniz vakit 4 TL ücret mukabilinde satın almak istediğiniz aracın kaza geçmişini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bundan başka ikinci bir 4 TL ödemek suretiyle aynı aracın

 • hasar geçmişini,
 • değişen parçalarını,
 • hasarı karşılayan şirketin hangisi olduğunu,
 • kaza esnasında tutulan tutanağı,
 • yaralanma ve ölüm ayrıntılarını

öğrenebilirsiniz. Bu hizmetler aracılığı ile araç hasar sorgulama oldukça kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Araç Hasar Sorgulama İşlemi

Araç Hasarını Sorgulama

Cep Telefonu ile Araç Hasar Sorgulama

TRAMER kayıtlarından yararlanarak satın almak istediğiniz aracın hasar kaydını görmek için cep telefonunuz ile araç hasar sorgulama yapmanız gerekecektir. Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına girerek sorgulama yapacağınız aracın şasi numarasını ya da plaka bilgilerini boşluk bırakmadan yazarak 5664’e yollamalısınız. Böylece aracın 2003’ten sonraki kaza kayıtlarına ulaşmanız olanaklı. Bu hizmetten 7 TL karşılığında yararlanıyorsunuz. Bunun dışında farklı bilgilere de ulaşabilirsiniz:

 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına DETAY yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını ekleyip 5664’e yolladığınızda marka, model, plaka değişimi, kayıtlı olduğu iller, araç türündeki değişimler, son sahibinde kalma süresi, kasko bilgisi, trafiğe çıkış bilgilerine ulaşabilirsiniz.
 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına PARCA yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda aracın değişen bir parçasının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına TUTANAK yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’e yolladığınızda aracın dahil olduğu kazada tutulan kaza tespit tutanağına ulaşabilirsiniz.
 • Cep telefonunuzun kısa mesaj (SMS) kısmına KASKO ya da TRAFİK yazıp boşluk bırakarak satın almayı düşündüğünüz aracın plakasını ya da şasi numarasını girip 5664’ yolladığınızda aracın poliçe bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama ve diğer sorularınız için Öndül Avukatlık Bürosunu arayabilirsiniz.

arac-deger-kaybi-hesaplama-01

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Kazaya uğrayan araçta meydana gelen araç değer kaybı hesaplama işlemi için kanuni olarak birtakım şartlar çerçevesinde talepte bulunabilirsiniz.

Değer Kaybı Hesaplama

İki aracın çarpışması suretiyle meydana gelen bir kazada aracınız 2. el piyasasında değer kaybı yaşayacaktır. Aracınızın uğradığı değer kaybını telafi edebilmeniz için değer kaybı hesaplama işlemini yaptırmanız gerekmektedir. Aracınızın kaybettiği değere bağlı olarak kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz. Değer kaybı talebinde bulunabilmeniz için bazı şartlar gerekmektedir. Değer kaybının kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden alınabilmesi için değer kaybı hesaplama işlemi

 • Ekspertiz
 • Bilirkişi kurumuna

tarafından yapılabilir. Kazanın ardından değer kaybı talebinizi içeren bir dilekçe ve dosya ile kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurduğunuzda ret cevabı alırsanız ya da dilekçenize cevap verilmezse Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunma hakkına sahipsiniz. Fakat araç değer kaybının tazmini için dava açma yolunu da kullanabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Bütün bunları yapmadan önce işini iyi yapan, dürüst bir ekspertize başvurarak aracınızın ikinci el piyasasında ne kadar değer kaybettiğini öğrenmelisiniz. Dava açtıysanız eğer, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret mahkemeleri bilirkişi atayıp değer kaybı hesaplama talebinde bulunabilir.

Değer kaybı hesaplanırken en önemli durum, kazada kusurunuzun olmaması ya da karşı tarafa göre daha az kusurlu olmanızdır. Çünkü değer kaybı hesaplama işlemi bu kritere bağlı olarak yapılır. Yani kazada izin kusurunuz varsa bu da hesaplamada dikkate alınır ve aracın uğradığı değer kaybından düşülür.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Bundan başka aracınızın daha önce kaza yapmamış, onarım ve tadilat işlemi geçirmemiş olması da gerekir. Bu da değer kaybı hesaplaması için önemli bir başka kriterdir. Araç değer kaybı hesaplamada aracın hasar geçmişinin dışında,

 • Aracın üretildiği tarih
 • Aracın piyasadaki tercih durumu
 • Aracın marka ve modeli
 • Aracın km’si
 • Aracın yedek parçalarına ulaşım
 • Hasarın niteliği ve boyutu
 • Kazadan sonra işlem gören parça sayısı
 • Boya tadilatı
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracın pazar değeri

diğer parametreler arasındadır. Değer kaybı hesaplama motoru: (değer kaybı hesaplama xls)

Bütün bu değişkenler çerçevesinde aracınızın araç değer kaybı hesaplama işlemini yaptırıp kusurlu olan tarafın sigortasından ya talep dilekçesi yazmak suretiyle ya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak ya da Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret mahkemelerine dava açarak talep etmeniz mümkün.

Değer Kaybı Tahsili Öndül Avukatlık Bürosu

Bireysel başvuru yaptığınızda sigorta şirketi farklı sebeplere bağlı olarak aracınızın değer kaybını tazmin etmeyebilir. Öndül Avukatlık Bürosu, araç değer kaybı başvurunuzu takip edip aracınızın uğradığı değer kaybını tahsil etmek edebilmek için tüm şartları yerine getiriyor. Araç değer kaybı ile ilgili detaylı bilgi almak için bize başvurabilirsiniz.

kaza-sonrasi-deger-kaybi

Kaza Sonrası Değer Kaybı

Kaza sonrası değer kaybı, yargı kararlarına göre aracı hasar gören sürücülerin talep edebilecekleri kanuni haklarıdır. Günümüz şartlarında her araç sürücüsünün başına, umulmadık bir anda hasarlı trafik kazası gelebilir. Kara yollarının durumu, araç sürücülerinin dikkatsizliği, bilinç eksikliği, trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçların güvenlik eksiklikleri muhtemel kaza nedenleri arasında gösterilebilir.

Sürücülerin trafik kazalarında uğradıkları hasarı, kusurlu tarafın sigortasının karşılaması dışında da haklarınız bulunmaktadır. Gerçekleşen bir kazanın ardından aracınızda oluşan hasarın oluşturduğu zarara kaza sonrası değer kaybı denir. Öndül Avukatlık Bürosu olarak aracınızın uğradığı hak edilen değer kaybını sizden hiçbir ek ücret talep etmeden, doğrudan karşı tarafın sigorta şirketinden hesabınıza yatırılmasını sağlıyoruz.

Kaza Sonrası Değer Kaybı Nedir?

Maddi hasarlı trafik kazası, aracınızın birtakım tamirat ve onarım işlemlerinden geçmesine neden olur.  Bu işlemlerin neticesinde aracınız, ister istemez değer kaybına uğrar. Değer kaybına uğrayan bir aracın 2. el piyasası da doğal olarak düşer.

Kaza, kazada aracınızın uğradığı hasar, değişen parçalar, tutanak vs. tramer kayıtlarına girer. Aracınızı satmak istediğinizde hasara neden olan kaza ile ilgili tüm bilgiler sorgulama esnasında alıcı tarafından öğrenilir. Dolayısıyla aracınızın 2. el değeri düşer ve aracınızı değerinin altında bir bedelle satmak zorunda kalırsınız.

Böyle bir durumda aracınızın değer kaybını minimuma indirmek için birtakım şartlar vardır ve bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde kaza sonrası değer kaybını tazmin etmiş olursunuz. Öndül Avukatlık Bürosu, aracınızın kaybettiği değeri telafi edebilmeniz için gerekli olan şartları yerine getirmeniz için size yardımcı olmaktadır.

 Kaza Sonrası Değer Kaybı Talebi Şartları Nelerdir?

Aracınızın karıştığı kazada değer kaybını karşılayabilmeniz için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Kazada kusurunuz olmamalıdır ya da karşı tarafa göre kusurunuz daha az olmalıdır.
 • Kaza iki araçla meydana gelmelidir ve kazadan hemen sonra kaza ve hasar tespit tutanağı tutulmalıdır.
 • Talepte bulunabilmeniz için 2 yıllık zaman aşımı süresinin kaçırılmaması lazımdır.
 • Kazaya karışan aracınız 125.000 km’yi aşmamış olmalıdır.
 • Aracınız 10 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Araç değer kaybının tazmin edilebilmesi için karşı tarafın trafik sigorta poliçesi bulunmalıdır. Eğer trafik sigortası yoksa karşı taraf ödemeyi kendi cebinden yapmak zorunda kalır.
Kaza Sonrası Değer Kaybı

Kaza Sonrası Değer Kaybı

Hasar Kaybı Talebi Şartları

Bütün bu değer kaybı talebi şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde aşağıdaki belgelerle ve usulüne göre hazırlanan dilekçe ile kaza sonrası değer kaybının tazmini için karşı tarafın sigorta şirketine başvurulabilir. Bunun için aşağıdaki belgeler dosyaya konmalıdır:

 • Aracınızın karıştığı kazanın ardından hasar görmüş olan parçaları her açıdan gösteren fotoğraf çekilmelidir.
 • Kazadan sonra tutulan kaza ve hasar tespit tutanağı dosyaya eklenmelidir. Tutanakta kaza ile ilgili tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde bulunmalıdır.
 • (Maddi hasarlı trafik kazası tutanak örneği indir)
 • Dosyada ekspertiz raporu da bulunmalıdır. Ekspertiz raporu kanuna göre çalışan, ruhsatlı bir sigorta ekspertiz şirketinden alınmalıdır.
 • Onarım ve tamirat faturasının da dosyaya eklenmesi lazımdır. Fatura, aracınızın ne kadar değer kaybettiğini somutlaştırır.
 • Ruhsatın da dosyaya eklenmesi lazımdır.
 • Devletin tuttuğu tramer kaydının dosyaya eklenmesi ile aracınızın değer kaybettiğini resmi olarak ortaya koymuş olursunuz. Ancak kaza esnasında aracınızın zarar gören parçasının daha önce işlem gördüğü belirtiliyorsa araç değer kaybı başvurusunda bulunamazsınız.

Bu belgelerin tedarik edilmesinin ardından Öndül Avukatlık Bürosu olarak bütün işlemlerinizi takip edip aracınızın değer kaybı bedelinin kısa sürede hesabınıza yatırılmasını sağlıyoruz.