Kaza Sonrası Değer Kaybı

Kaza sonrası değer kaybı, yargı kararlarına göre aracı hasar gören sürücülerin talep edebilecekleri kanuni haklarıdır. Günümüz şartlarında her araç sürücüsünün başına, umulmadık bir anda hasarlı trafik kazası gelebilir. Kara yollarının durumu, araç sürücülerinin dikkatsizliği, bilinç eksikliği, trafiğe çıkmaya uygun olmayan araçların güvenlik eksiklikleri muhtemel kaza nedenleri arasında gösterilebilir.

Sürücülerin trafik kazalarında uğradıkları hasarı, kusurlu tarafın sigortasının karşılaması dışında da haklarınız bulunmaktadır. Gerçekleşen bir kazanın ardından aracınızda oluşan hasarın oluşturduğu zarara kaza sonrası değer kaybı denir. Öndül Avukatlık Bürosu olarak aracınızın uğradığı hak edilen değer kaybını sizden hiçbir ek ücret talep etmeden, doğrudan karşı tarafın sigorta şirketinden hesabınıza yatırılmasını sağlıyoruz.

Kaza Sonrası Değer Kaybı Nedir?

Maddi hasarlı trafik kazası, aracınızın birtakım tamirat ve onarım işlemlerinden geçmesine neden olur.  Bu işlemlerin neticesinde aracınız, ister istemez değer kaybına uğrar. Değer kaybına uğrayan bir aracın 2. el piyasası da doğal olarak düşer.

Kaza, kazada aracınızın uğradığı hasar, değişen parçalar, tutanak vs. tramer kayıtlarına girer. Aracınızı satmak istediğinizde hasara neden olan kaza ile ilgili tüm bilgiler sorgulama esnasında alıcı tarafından öğrenilir. Dolayısıyla aracınızın 2. el değeri düşer ve aracınızı değerinin altında bir bedelle satmak zorunda kalırsınız.

Böyle bir durumda aracınızın değer kaybını minimuma indirmek için birtakım şartlar vardır ve bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde kaza sonrası değer kaybını tazmin etmiş olursunuz. Öndül Avukatlık Bürosu, aracınızın kaybettiği değeri telafi edebilmeniz için gerekli olan şartları yerine getirmeniz için size yardımcı olmaktadır.

 Kaza Sonrası Değer Kaybı Talebi Şartları Nelerdir?

Aracınızın karıştığı kazada değer kaybını karşılayabilmeniz için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Kazada kusurunuz olmamalıdır ya da karşı tarafa göre kusurunuz daha az olmalıdır.
 • Kaza iki araçla meydana gelmelidir ve kazadan hemen sonra kaza ve hasar tespit tutanağı tutulmalıdır.
 • Talepte bulunabilmeniz için 2 yıllık zaman aşımı süresinin kaçırılmaması lazımdır.
 • Kazaya karışan aracınız 125.000 km’yi aşmamış olmalıdır.
 • Aracınız 10 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Araç değer kaybının tazmin edilebilmesi için karşı tarafın trafik sigorta poliçesi bulunmalıdır. Eğer trafik sigortası yoksa karşı taraf ödemeyi kendi cebinden yapmak zorunda kalır.
Kaza Sonrası Değer Kaybı

Kaza Sonrası Değer Kaybı

Hasar Kaybı Talebi Şartları

Bütün bu değer kaybı talebi şartlarını yerine getirdiğiniz takdirde aşağıdaki belgelerle ve usulüne göre hazırlanan dilekçe ile kaza sonrası değer kaybının tazmini için karşı tarafın sigorta şirketine başvurulabilir. Bunun için aşağıdaki belgeler dosyaya konmalıdır:

 • Aracınızın karıştığı kazanın ardından hasar görmüş olan parçaları her açıdan gösteren fotoğraf çekilmelidir.
 • Kazadan sonra tutulan kaza ve hasar tespit tutanağı dosyaya eklenmelidir. Tutanakta kaza ile ilgili tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde bulunmalıdır.
 • (Maddi hasarlı trafik kazası tutanak örneği indir)
 • Dosyada ekspertiz raporu da bulunmalıdır. Ekspertiz raporu kanuna göre çalışan, ruhsatlı bir sigorta ekspertiz şirketinden alınmalıdır.
 • Onarım ve tamirat faturasının da dosyaya eklenmesi lazımdır. Fatura, aracınızın ne kadar değer kaybettiğini somutlaştırır.
 • Ruhsatın da dosyaya eklenmesi lazımdır.
 • Devletin tuttuğu tramer kaydının dosyaya eklenmesi ile aracınızın değer kaybettiğini resmi olarak ortaya koymuş olursunuz. Ancak kaza esnasında aracınızın zarar gören parçasının daha önce işlem gördüğü belirtiliyorsa araç değer kaybı başvurusunda bulunamazsınız.

Bu belgelerin tedarik edilmesinin ardından Öndül Avukatlık Bürosu olarak bütün işlemlerinizi takip edip aracınızın değer kaybı bedelinin kısa sürede hesabınıza yatırılmasını sağlıyoruz.