Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı, bütün çalışanların hakkı olan bir tazminattır. Çalışanların bu hakkı elde edebilmeleri için belirli koşullar mevcuttur. Gerekli bütün koşullar sağlandığı takdirde, bütün çalışanlar kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadır.

Şimdi tazminat hukuku nedir sorusunu yazımızın devamında cevaplamaya çalışacağız. Kanunlara göre çalışanlar işten çıkarıldığı zaman, işveren çalışanına belirli bir ücret ödemek zorundadır. Bu ödeme kıdem tazminatı olarak adlandırılır. Ücret, kişilerin çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.

Kıdem çalışanların emeği ve yeni iş bulma süreci için verilmektedir. Bu durum işverenler için oldukça zorlu bir durumdur. Bunun için işçi çıkarma durumu giderek azalmaktadır. Tazminatı, çalışanlar için oldukça önemlidir. Bu nedenle ödeme miktarının hatasız hesaplanması gerekir.

Umuyoruz ki yaptığımız açıklamalarla kıdem tazminatı nedir sorusuna cevap verebilmişizdir. Kıdem tazminat kavramını açıkladıktan sonra tazminatın nasıl hak edildiğine bir göz atalım.

Kıdem Tazminatını Ne Gibi Durumlarda Hak Edersiniz?

Kıdem tazminatını hak etmek için gerekli ilk koşul sigortalı bir işte çalışmaktır. Sonraki koşul ise, o işte en az bir yıl çalışıyor durumda olmaktır. Bütün bunlarla beraber işverenin işçiyi, geçerli bir sebep göstermeden işten çıkarması gerekmektedir.

Çalışan kendisi istifa ederek işten çıkarsa, kıdem tazminatını almaya hak kazanamaz. Ancak bu durumun da istisnai yönleri vardır. Kanunlara göre, çalışan kişi haklı bir gerekçeyle istifa ederse tazminat almaya hak kazanır. Bu gerekçeler; sağlık sorunları, ahlaki konular veya zorbalık gibi durumlar olabilir. Aynı şekildeki durumlardan dolayı işveren işçiyi işten çıkarırsa, kıdem tazminatını ödemek zorunda kalmaz.

Yazının devamında kıdem tazminatı nedir sorusu ve hak edilmeden sonra, kıdem tazminatının nasıl hesaplandığını açıklayacağız.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, çalışanların çalışma sürelerine yani kıdemlerine göre hesaplanmaktadır. Çalışanın aldığı ücret de bu konuda belirleyici etkendir. İşçi maaşını haftalık, aylık veya saate göre alıyorsa hesaplama şöyle yapılır:

– İşçinin çalıştığı sürenin tamamı hesaplanır.
– Hesaplanan süre ile işçinin aldığı brüt maaş çarpılır.

Eğer bir yıl dolmadıysa, bu durumda süre gün bazında hesaplanır.

– Brüt aylık maaş otuza bölünerek günlük hesap elde edilir.
– Küsuratlı günler varsa, onlar da brüt günlük maaşla çarpılır.
– Elde edilen sonuçlar toplanarak kıdem tazminatını hesaplanmış olur.