Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası hukuka aykırı bir eylem gerekçesi ile kişinin mal varlığına zarar gelmesi ile birlikte mal varlığının zararının tazmini için açılan davalara maddi tazminat davası denilmektedir. Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası bir arada açılabildiği gibi tek başına da açılabilmektedir. Bu iki davanın açılabilmesi için kişi hem madden hem de manevi olarak zarar görmüş olması gerekir. Maddi tazminat davası pek çok sebepten ötürü açılabilmektedir. Genellikle iş kazaları veya trafik kazalarından doğan maddi zarar sonucu açılabilmektedir.

Maddi Tazminat Davası ve Zaman Aşımı Süreleri

Maddi tazminat davalarını açabilmek için belirli bir süre bulunmaktadır. Bu sürenin aşılması durumunda tazminat davası açılamaz ve süreç zaman aşımına girmiş olur. Bundan dolayı bu ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Bunun için hukuk kurallarında dava türüne göre süre belirlenmiştir. Bu süreler şu şekildedir;

– Boşanma davalarında boşanma gerçekleştikten sonra bu süre 1 yıldır
– Sözleşme ihlali ve sözleşmeden doğan yükümlülükler için açılması gereken davanın süresi 10 yıl
– Borç ve alacak durumlarında 10 yıl
– Trafik kazalarında ise olaydan itibaren 2 yıl

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Hukuka aykırı bir olay neticesinde kişinin kişilik haklarının zarar görmüş olması, veya bir kazadan ötürü yaralanma, olaydan ötürü psikolojik rahatsızlık geçirmek gibi doğan zararların tazmini ödenmesi amacı ile açılan davalara manevi tazminat davası denir. Manevi tazminat davası ülkemizde pek çok sebepten ötürü açılabilen bir dava türüdür. Ve dolayısıyla bu tazminat davalarının kesin hükmünü yargıtay verir ve bu davalar yargıtaya kadar taşınabilir.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır? Hangi Durumlara Dikkat Etmek Gerekir?

Manevi tazminat davaları açılabilmesi için bir dilekçe eşliğinde en yakın adliyeye başvuru yapmak gerekir. Bu başvuru bireysel olabildiği gibi bir avukat vasıtası ile de olabilmektedir. Manevi tazminat davası açabilmek için manevi tazminin oranının da belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için kusur oranına, zarar gören makama, ekonomik ve sosyal durumların dikkate alınması gerekmektedir. Manevi tazminat davalarında kişilerin kişilik haklarında nesnel bir eksilme olması gerekmektedir. Bunun takdirini yine mahkeme heyeti belirleyecektir.