Meslek Hastalığı Tazminat Davası

Meslek Hastalığı Tazminat Davası

Meslek hastalığı tazminat davası. Sigortalı olarak çalışılan bir işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple veya işin şartlarından dolayı işçinin uğradığı geçici veya sürekli hastalık durumu, bedensel veya ruhsal hastalık halidir.

Çalışanlar işin durumu veya niteliği nedeniyle yaptığı işten etkilenmekte ve meslek hastalığına yakalanmaktadırlar. Bu durumda sigortalı çalışan işçinin işyerine maddi manevi meslek hastalığı tazminatı açma hakkı doğar.

Meslek hastalığının şartları nelerdir?

1) İşçinin meslek hastalığı tazminat davası açabilmesi için sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ancak sigortalı çalışmıyorsa meslek hastalığı tespit davası açarak hem sigortalılığın hem de meslek hastalığının tespit edilmesi mümkündür.
2) Yapılan iş yüzünden oluşacak meslek hastalığı, işin yürütüldüğü sırada olması gerekmektedir. İşçi ile meslek hastalığı arasında nedensellik bağı olması şarttır.
3) Meslek hastalığı işin devamlılık ve süreklilik arz eden bir iş sonucunda oluşan rahatsızlık durumunda ortaya çıkar. Ani veya tesadüfi bir ruhsal veya bedensel rahatsızlık iş kazası olarak kabul edilmektedir. Bu durumda işçi yine iş kazası tazminat davası açabilir.
4) Her hastalık meslek hastalığı olarak kabul edilemez. Hastalık işçiyi bedensel veya ruhsal durumunu etkileyecek biçimde olmalıdır. Bu durum SGK sağlık raporuyla veya açılan tespit davasıyla belirlenebilir.

Meslek hastalıkları nelerdir?

1) Nöroloji, psikiyatri hastalıkları
2) Göz, kulak, yüz arızları
3) El bileği, el parmağı arızaları
4) Boyun, göğüs arızaları
5) Karın hastalığı
6) Endokrin veya metabolizma arızaları
7) Göğüs ve omurga rahatsızlıkları

Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası açılma süreci

Kanunlara göre meslek hastalığının oluşumundan sonra ilk 10 yıl meslek hastalığı tazminat davası açılması gerekir. Meslek hastalığı oluşması durumunda işçinin meslek hastalığı bildirgesiyle bağlı olduğu kuruma 3 iş günü içerisinde bildirmesi gerekmektedir. İşçinin elinde rapor olması durumunda bile SGK tarafından belirlenmiş belirli sağlık kuruluşlarında muayene olması gerekir. İşçide oluşan güç kaybına göre de tazminat miktarı belirlenir.

Maddi tazminatı hangi unsurlar belirler?

1) Her iki tarafın kusur oranları
2) İşçinin aldığı en son gelir
3) Eğer maluliyet varsa maluliyet oranı

Bunun yanı sıra işçinin uğradığı zarar karşısında işverene manevi tazminat açma hakkı da vardır. Oluşan kazada işçinin bedensel bütünlüğünün bozulması halinde bir miktar para içeren manevi tazminat davası da açılabilmektedir. Aynı şekilde kişiler meslek hastalığından dolayı hayatını kaybetmişlerse ölen kişinin yakınları da tazminat davası açma hakkına sahiplerdir. Manevi tazminatın amacı meslek hastalığı sonrasında yaşanan üzüntü, keder ve acının giderilmesini sağlamaktır.