Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası

Trafik kazası maddi tazminat davası. Birden fazla motorlu araç sebebi ile oluşan yaralanma ve ölümlerde tazminat hakkı doğmaktadır. Zarara uğrayan şahısların mal varlıklarına zarar geldiği durumlarda da trafik kazası maddi tazminatı talep edilebilmektedir. Yani bu tazminat türünde hem bedensel hem de mal varlığındaki zararlar geçerli sayılmaktadır.

Trafik kazası neden gösterilerek açılan davalarda kazanın haksız fiil olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Hukuki açıdan haksız fiil olan eylemler; zamanaşımları, mahkeme yetkileri ve tazminat miktarlarını etkilemektedir.

Trafik Kazası Tazminatı Dava Tarafları

Trafik kazaları için açılabilecek maddi ve manevi tazminat davaları zarara uğrayan şahıs tarafından açılmaktadır. Kaza anında ağır yaralanma durumu ile karşılaşıldığında yaralının yakınları dava açabilmektedir. Ancak yaralı yakınları yalnızca manevi tazminat davası hakkına sahiptir. Ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarında ise ölen kişinin yakınlarına daha fazla hak tanınmaktadır. Buna göre ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri maddi ve manevi tazminat hakkına sahiptir. Yaralı ve yakınlarının ise dava açabileceği çok sayıda muhatap bulunmaktadır.

Araç sürücüsü, araç sahibi, araç işletmecisi ve sigorta şirketi trafik kazası maddi tazminatı talep edilebilecek kişilerdir. Kusurlu sürücüler haksız fiil gerekçesi ile tazminat davası açılabilecek ilk muhatap olarak kabul edilmektedir. Araç işleteni ve araç sahibi ise işletmeci olarak kabul edildiğinden tazminat sorumluluğu bulunmaktadır. Sigorta şirketine tazminat açabilmek için de zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması gerekmektedir.

Davada Görevli Mahkemeler

Trafik kazası baz alınarak açılan tazminat davalarında farklı mahkemeler yetkilendirilmektedir. Buna göre davacı veya davalının yerleşim yeri mahkemesi trafik kazası maddi tazminatı davasına bakabilmektedir. Yine trafik kazasının ortaya çıktığı yer mahkemesi de bu davada görev alabilmektedir. Dava başvuru için son seçenek ise sigorta şirketi merkezinde bulunan yer mahkemeleridir.

Tazminat Tutarını Etkileyen Faktörler

Trafik kazası sebebiyle verilen tazminat kararlarında mağdur tarafa destek verilmesi hedeflenmektedir. Buna göre tazminat tutarı hesaplanırken farklı etmenler göz önüne alınmaktadır. Davalı ve davacının ekonomik gücü ve olaydaki kusur oranları dikkate alınan ilk etmenlerdir. Olayın nasıl ortaya çıktığı, hak ve nesafet kuralları ise diğer etmenler arasında yer almaktadır. Tüm etmenlerin yanı sıra yaralının kazanç kaybı ve iş gücü kaybı da tazminat tutarına belirli bir oranda eklenmektedir.