Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı hakkında her şey. Trafik kazaları ölümlerin en çok olduğu kazalardır. Trafik kazaları ölüm veya yaralanma sonuçları doğurur. Trafik kazaları davaları için düzenlenmiş hukuksal kanunlar vardır. Bu kanunlar kapsamında trafik kazaları davaları değerlendirilir. Can kaybı yaşanmış veya yaralanma olan kazalar farklı şekilde değerlendirilir.

Trafik Kazaları

Trafik kazalarını pek çoğu sürücü hatalarından veya kurallara uymamaktan kaynaklıdır. Trafik kazası geçiren kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için açılan trafik kazaları, sonucu trafik kazası tazminatı hakkı doğar.

Trafik Kazası Tazminatları
Trafik kazalarında trafik kazası tazminat davaları farklı kişilere açılabilir.

Sürücüye, Araç Sahibine Veya Kazaya Sebebiyet Veren Kişilere Açılan Davalar

Trafik kazasında trafik kazası tazminat davası hepsine birden açılabilir. Sürücü ve araç sahibi farklı ise ikisine de dava açılabilir. Kazanın olduğu yerde kazanın olmasında etken olan bir başka kişi var ise o kişiye de trafik kazası tazminatı davası açılabilir.

Trafik Sigortası Şirketine Açılan Davalar

Sigorta şirketleri kazalar sonucu belirli tazminatları karşılamak zorundadır. Bu tutarlar sigorta poliçesinde belirtilmiştir. Buradaki tutarda değişiklik olabilir. Poliçedeki miktarın üstüne çıkması durumunda kazadan sorumlu diğer kişilerden talep edilebilir. Kazaya uğrayan kişiler trafik kazası tazminat talebi için direk olarak sigorta şirketi ile iletişime geçebilirler.

Güvence Hesabına Karşı Açılan Davalar
Bu davalar, genelde kazanın sebebi olan kişinin bilinmediği veya sigortalının bulunamadığı durumlarda, çalınma durumlarında, sigorta şirketinin iflası gibi durumlar da güvence hesabından zarar miktarı talep edilebilir. Ödenmediği takdir de trafik kazası tazminat davası açılabilir.

Trafik Kazasında Tazminat İçin Karşılanabilecek Giderler

Cenaze masrafları, hastane tedavi masrafları, kazada ölen kişilerin bakımından sorumlu olduğu yakınlarına ödenmesi gereken tutar, kaza sonucu yaralanan kişide oluşan bedensel engel durumunda karşılanacak giderler, manevi olarak ödenen tazminat, kaza sonucu araçta oluşan hasar masrafları ve diğer masraflar trafik kazası tazminat davaları içerisinde yer alan masraflardır.

Trafik kazaları sonucu yaralanan kişide meydana gelen kalıcı engel veya sakatlıklar da ödenecek olan trafik kazası tazminatı hesaplanırken engeli olan kişinin durumu değerlendirilir. Engeli olan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmaması tazminat miktarı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konudur.