Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat

En az bir motorlu aracın neden olduğu yaralanmalı trafik kazasında tazminat davası, kazada sorumluluğu bulunan kişilere açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. Her dava için olduğu gibi trafik kazalarındaki maddi ve manevi tazminat davaları içinde zaman aşımı süreleri, yetkili mahkeme, tazminat miktarları gibi pek çok detay ve önemli bilgiler bulunur.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Davası Zaman aşımı Süreleri

Trafik kazasının ardından açılacak maddi ve manevi tazminat davalarının zaman aşımlarına dikkat etmek gerekir.  Dava açma süresinin başlangıcını ve bitişini takip etmek önemlidir. Özetle maddi ve manevi tazminat dava açma süreleri, haksız fiilin işlendiği yani trafik kazasının olmasıyla birlikte zaman aşımı süresi başlar.

Her haksız fiile uygulanan zaman haddi yaralanmalı trafik kazasında tazminat davaları için de geçerlidir. Uygulanan iki tür zaman aşımı bulunur ve hangisinin geçerli olduğu tamamen davacının lehine uygun şekilde tespit edilir.

Zaman aşımı süreleri:

1- Tazminat davası esas zaman aşımı süresi:

Zararı gören kişi zararı ve faili öğrendiği an itibarıyla başlayan zaman aşımı süresidir. Bu zaman aşımı iki yıldır. Haksız fiilin yaşandığı an ile zarar ve failin öğrenildiği an arasında süre farkı olabilir. Örneğin: haksız fiil 1 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşmiştir; fakat zarar gören kişi faili ve zararı 1 Ocak 2019 yılında öğrenmesiyle dava zaman aşımı süresi başlar. Yani davacı taraf 1 Ocak 2021 yılına kadar tazminat açma hakkına sahiptir.

2- Ceza zaman aşımı süresi:

Trafik kazalarında eğer suç işlenmişse ceza zaman aşımı süreleri de geçerli olur. Yaralanmalı kazalarda, “taksirle adam yaralama” suçu işlenmiştir. Özetle, hangi suç işlenmişse o suçun zaman aşımı süresi yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat dava açma süreleri için de geçerlidir. Ceza Kanuna göre dava zaman aşımı süresi dolmuş olsa bile suçun dava zaman aşımı süresi geçerli ve bu sayede yaralanmalı trafik kazasında tazminat davası açma süresi davacının lehine devam eder.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davaları Kimler Tarafından Açılabilir?

Yaralanmanın meydana geldiği trafik kazalarında zarar gören kişinin kendisi maddi ve manevi dava açma hakkına sahiptir. Eğer zarar gören kişide ağır yaralanma meydana gelmişse, şahsın yakınları; eş, anne-baba, nişanlısı da manevi tazminat davası açabilir. Ağır yaralanma koşulu ise Yargıtay tarafından belirtilmiştir.

Ağır yaralanma kriterleri arasında, zarar gören şahsın uzuv kaybı yaşaması veya hayati fonksiyonlarını yerine getirememesi bulunur. Ağır bedensel yaralanma durumlarındaki diğer önemli kriter ise şahsın yakınları tarafından sadece manevi tazminat açılabileceğidir. Maddi tazminat davası açma hakkına sahip değillerdir.

Trafik kazaları sonrasında ayrıca meydana gelen araç değer kayıpları da talep edilebilir. Araç değer kaybını kim öder ve araç değer kaybı nasıl alınır yazılarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Kimlere Açılabilir?

Trafik kazasının hukuki niteliği haksız fiildir. Tazminat davası da haksız fiilin sorumlularına karşı açılabilir. Kazayı bizzat yapan sürücünün dışında da haksız fiil sorumluları bulunur.

 • Aracın sürücüsüne maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
 • Aracın sahibi, haksız fiili işlememiş olabilir; ancak yine de sorumludur. Aracın sahibi aynı zamanda kural olarak aracın işletenidir. Araç sahibi eğer aracın üzerinde herhangi fiili hakimiyeti bulunmadığını, araca ait harcamaların başkasına ait olduğu ispatlarsa sorumluluktan kurtulabilir.
 • Aracın işleteni de maddi ve manevi tazminattan sorumludur. Tescil kayıtlarında ismi görünen kişi aynı zamanda aracın işletenidir. Haksız fiile karışan aracın bir işletme adı altında kesilen biletle işletilmesi durumunda aracın işleteni de haksız fiilden sorumludur.
 • Trafik ve kasko sigortalarının yapıldığı sigorta şirketi de haksız fiilden sorumludur. Karayolları Zorunlu Mali Sigortası Genel Şartlarının A-1 maddesine göre; poliçede belirtilen aracın bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermesinden dolayı zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Emsal Karar İndir

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat Davaları İçin Yetkili Mahkemeler

Yaralanmalı trafik kazası tazminat davaları için farklı yetkili mahkemeler bulunur.

 • Davalıların ikametgahındaki yerel mahkemede,
 • Trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesinde,
 • Davacının ikametgahındaki mahkemede,
 • Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinde

maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Kural olarak davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Ancak sigorta şirketine açılacak tazminat davası için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurulmalıdır. Sigorta şirketinin sorumluluğu ticari işten dolayı kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Asliye Ticaret Mahkemesi sorumludur. Eğer aracın sürücüsü, işleteni ve sigorta şirketine aynı anda dava açılacak ise Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmak yeterlidir.

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat

Yaralanmalı Trafik Kazasında Tazminat

Yaralanmalı Trafik Kazanlarında Hangi Zararlar Talep Edilebilir

Manevi tazminatı, yaralanan kişinin kendisi haksız fiil sorumlularından talep edebilir .

Haksız fiilden dolayı zarar gören kişinin tedavi giderleri, haksız fiilden dolayı zarar gören şahsın kazanç kaybı ve çalışma gücünün azalması ya da tamamen kaybedilmesinden dolayı doğan zararlar talep edilebilir.

Manevi tazminatın ne kadar olması gerektiği aşağıdaki durumlara bağlıdır.

 • Tarafların sosyal ve ekonomik durumuna bakılır.
 • Haksız fiilin meydan geliş şekli incelenir.
 • Tarafların kusur durumu tespit edilir.
 • BK md.4 gereği hak ve nesafet kuralları incelenir.

Maddi tazminatın miktarını tam olarak hesaplayabilmek için uğranılan zarar ve kusur oranına bakılır.

Öndül Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimizin yasal haklarını mesleki etik değerlerine bağlı kalarak korumaktayız. Tazminat hukuku, araç değer kaybı ve diğer hukuki sorunlarınız için bizleri arayabilir, internet sitemizdeki iletişim formlarından merak ettiklerinizi danışabilirsiniz.