Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı

Yaralı Ailesinin Manevi Tazminat Hakkı

Herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan bir işçinin, bu iş yerinde yaralanması ya da kaza geçirmesi sonucunda iş yeri kazası tazminat hakkı doğmaktadır. İş yerinde gerçekleşen kazalar iş kazası olarak geçmektedir. Herhangi bir yaralanma, kaza ya da ölüm sonucunda bu kişinin ailesi tazminat davası açabilir. Bu dava yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı olarak hukukta yer almaktadır. Yaralı ailesi iş yerine karşı herhangi bir yaralanma ya da ölüm sonucunda maddi ve manevi tazminat davası açma hakkında sahiptir.

İş yerinde gerçekleşen kaza ve yaralanma sonucunda ilk olarak ceza davası açılmaktadır. Dava açıldıktan sonra yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı davasından geri çekilme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. İş kazası sonucunda açılan ceza davasından sonra maddi ve manevi olarak tazminat davaları açılmaktadır.  Aynı zamanda belirli bir süre çalışamayacak derecede yaralanan işçiler için iş görememesi sonucunda firmadan destek tazminatı istenebilir.

Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş yerinde gelen kaza sonucunda yaralı ailesinin manevi tazminat hakkı davası açması beklenir. Bu dava tamamen işçinin ve ailesinin inisiyatifine kalmıştır. Manevi tazminat davası açmak için kazanın iş yerinde ya da iş ile ilgili meydana gelmiş olması gerekmektedir. Manevi tazminat davası hem psikolojik zarar hem de fiziksel meydana gelen yaralanmalar için direk olarak açılmaktadır. İş yerinde meydana gelen kaza sonucunda gerçekleşen ölüm ile kişinin ailesi şirkete hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat davası açabilmek için fiilin gerçekleşmiş olması ve bundan zarar görülmüş olması gerekmektedir. Fiil ile yaşanan yaralanma arasında bir nedensellik bağı bulunması gözetilmektedir. Yaşanılan kazanın hukuka aykırı olması da tazminat davası açmak için en önemli maddedir. Kişinin belirli bir zarar görmesi manevi tazminat davası açması için yeteli bir nedendir.

Maddi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Manevi tazminat davasında olduğu gibi maddi tazminat davasında da işçinin iş sırasında zarar görmesi, yaralanması ya da ölüm meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu yaralanma sonucunda yaralı ailesi yerleşim yerinde bulunan iş mahkemesine maddi tazminat davasını açma talebinde bulunabilir. Davanın açma süresi ise 10 yıldır.